xs
xsm
sm
md
lg

ไอเดียดี! ร.ร.ดรุณสิกขาลัย รับมือฝุ่น PM2.5 ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ เผยไม่เสียการเรียนและสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เผยวิธีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศเข้ากับเครื่องปรับอากาศ 3M Filtrete 0.1 ไมครอน ภายในโรงเรียนทั้งหมด เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องเรียนให้ปลอดภัยกับนักเรียนและคุณครูทุกคน

จากกรณีสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลเกินมาตรฐาน หลายโรงเรียนก็ได้เลือกวิธีให้เด็กนักเรียนหยุดเรียนเพื่อป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. เพจ “ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มจธ. DSIL” ได้แชร์วิธีการทดลองเปรียบเทียบคุณภาพอากาศของห้องเรียนต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียน Open Air และห้องเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศปกติ โดยห้องเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแอร์ 3M Filtrete 0.1 ไมครอน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก

ขณะทดสอบภายนอกห้องเรียนมีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 82 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (51-90 มคก./ลบ.ม.) ผลปรากฏว่า 1. ห้องเรียน Open Air วัดค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 74 มคก./ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงและแปรผันตรงกับปริมาณฝุ่นภายนอกห้องเรียน 2. ห้องเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศปกติ หลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศ 10 นาที วัดค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 60 มคก./ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (51-90 มคก./ลบ.ม.) 3. ห้องเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแอร์ หลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศ 10 นาที วัดค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 11 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก (0-25 มคก./ลบ.ม.)

สรุปได้ว่า ห้องเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแอร์ 3M Filtrete 0.1 ไมครอน มีประสิทธิภาพสามารถช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้

ดังนั้น โรงเรียนจึงดำเนินการติดตั้งแผ่นกรองอากาศแอร์ดังกล่าว เข้ากับเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียนทั้งหมด เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องเรียนให้ปลอดภัยกับนักเรียนและคุณครูทุกคน
กำลังโหลดความคิดเห็น...