xs
xsm
sm
md
lg

พระทานเพลิงศพ “ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์” 19 มกราคม นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ อคิน รพีพัฒน์ ป.ช., ป.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กทม. เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

วันนี้ (16 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ อคิน รพีพัฒน์ ป.ช., ป.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงพลับพลาอิสสิริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.

โดยกำหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศล พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาสุวรรณวนิชกิจ (ศาลา 14)

ต่อมาวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เวลา 15.00 น. เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน เวลา 17.00 น. พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล แล้วพระราชทานเพลิง

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย ร้อยตำรวจเอก รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ม.ร.ว.อคิน เกิดเมื่อ 22 มกราคม 2476 เป็นโอรสในหม่อมเจ้าเพลิง นภดล รพีพัฒน์ ป.ช, ม.ว.ม., ท.จ. (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และหม่อมอ่อน) กับหม่อมเจ้าหญิงทรงอัปสร รพีพัฒน์ (กิติยากร) ท.จ.ว. (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับหม่อมเจ้าหญิงอัปสรสมาน เทวกุล)

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา 7 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิชุมชนไท

ช่วงที่ ม.ร.ว.อคิน เป็นผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ให้สัมภาษณ์ นิตยสารผู้จัดการ เดือนเมษายน 2537 เปิดเผยว่า รูปแบบการทำงานเพื่อลดแรงต้านก่อนดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินในขณะที่มีชุมชนแออัดตั้งอยู่ว่า จะเข้าไปลงพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาโดยตรง งานแรกที่ต้องทำ ก็คือ ทำความเข้าใจกับผู้อยู่เดิมให้รู้ว่าการพัฒนาคืออะไร และชาวบ้านจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยผลพิสูจน์ของแนวคิดนี้ คือ โครงการบึงพลับพลา ซอยรามคำแหง 21

หม่อมราชวงศ์ อคิน ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2535 และได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 มีผลงานได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานวิชาการดีเด่น “TTF Award” ประจำปี 2551 จากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ด้วยหนังสือชื่อ “วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ”

ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี เมื่อ 22 มกราคม 2556 องค์กรพัฒนาภาคเอกชนและหน่วยงาน 11 องค์กรที่เคยร่วมงานกับ ม.ร.ว.อคิน ได้ร่วมกันจัดเวทีวิชาการและแสดงมุฑิตาจิต และจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม 80 ปี อคิน รพีพัฒน์” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

นอกจากนี้ หนังสือเรื่อง “สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325-2416” ของ ม.ร.ว.อคิน ถูกจัดให้เป็นหนังสือ 1 ใน 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่านอีกด้วย

สำหรับผลงานที่สำคัญของ ม.ร.ว.อคิน เช่น

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.ปัญหาในการทำงานพัฒนาชนบท ประสบการณ์โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง. กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 (ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ผู้แต่ง ; ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข, พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล.) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. และคนอื่นๆ. สลัม : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. และวรรณพร วิเชียรวงษ์. ชุมชนแออัดและแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัด กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524