xs
xsm
sm
md
lg

สื่อจับมือ 5 มหาวิทยาลัย ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันฯ รวมพลัง 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษา ให้รู้พิษภัยการทุจริตที่เสมือนมะเร็งร้ายทำลายชาติ พร้อมยกระดับสื่อทำงานเชิงรุกตรวจสอบหน่วยงานทุกภาคส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน

วันนี้ (15 ม.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แถลงข่าวโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหันตภัย... คอร์รัปชัน ยุค 4.0” โดยมี ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ นายสุรชัย วิเศษโสภา ที่ปรึกษาฯ ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมฯ นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการ ร่วมด้วย

ศ.(พิเศษ) วิชา กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมและขอบคุณสมาคมฯ ที่ช่วยขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองอย่างมาก ดังนั้น จึงอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เป็นหูเป็นตา และแก้ไขปัญหานี้ให้ทุเลาเบาบางลง

ด้าน พล.อ.พนา กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวครั้งนี้เป็นปีที่สอง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม สมาคมฯ จะเดินหน้าจัดโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริต

ขณะที่ ดร.เอกชัย กล่าวว่า ปีนี้สมาคมฯจัดครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเหมือนปีที่ผ่านมาจำนวน 5 ครั้ง ส่วนกลาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคอีสาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี และภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา โดยสมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง เป็นการสร้างเครือข่าย วางกลยุทธ์ ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาการทุจริตที่เสมือนมะเร็งร้ายกลืนกินประเทศ

ดร.เอกชัย กล่าวต่อว่า การเสวนาฯครั้งแรก จะมีขึ้นในวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. โดยสมาคมฯ ได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมก้นนี้ ยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...