xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราชประทาน 1 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัย “พายุปาบึก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ตามที่เกิดเหตุวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในเขตจังหวัดภาคใต้ เมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

​อนึ่ง โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุเลาจากความทุกข์ยากในเร็ววัน อีกทั้งขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ประสบสวัสดิภาพ ถึงพร้อมด้วยกำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจทุกประการ