xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพผู้สูงอายุ 101 ปี เสียชีวิตในศูนย์อพยพ จ.นครศรีธรรมราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ นายตุ้น เพ็งจันทร์ อายุ 101 ปี ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ขณะพักที่ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ นายตุ้น เพ็งจันทร์ อายุ 101 ปี ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ขณะพักที่ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน 5 ไตร ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายตุ้นอย่างหาที่สุดมิได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...