xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๗ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังดุสิต ทรงวางพานพุ่ม ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ และเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (10 ธ.ค.) เวลา 17.02 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต ในการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย

ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เสด็จฯไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๗ เมื่อพระสงฆ์ 15 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนผ้าไตร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา และคณะรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปต่อไป ตามลำดับ ทรงหลั่งทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับ