xs
xsm
sm
md
lg

ตัดรำคาญ! นายอำเภอคลองหลวงประกาศหน้าห้อง “ไม่รับวิ่งเต้นผิดกฎหมาย” สกรีนแขกละเอียดยิบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอำเภอคลองหลวง ปทุมธานี สุดทนพวกร้านเหล้า คาราโอเกะ พนันปาลูกโป่ง มาเข้าพบขอวิ่งเต้น หนำซ้ำยังมีข้าราชการระดับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วิ่งเต้นหลังปราบปรามผู้ผลิตใบกระท่อมจริงจัง ลั่นไม่ต้องมาให้เสียเวลา สั่งหน้าห้องสกรีนผู้เข้าพบละเอียดยิบ บันทึกไว้เป็นหลักฐานทางราชการ

วันนี้ (9 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก "ส่วนกำกับ สืบสวนและปราบปราม" ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โพสต์ภาพหน้าห้อง นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมประกาศ 3 ฉบับ และประกาศหน้าห้องอีกแผ่นหนึ่ง โดยระบุว่า "เนื่องจากห้วงเวลานี้มีบุคคลที่ไม่คุ้นเคยหลายบุคคลขอเข้าพบนายอำเภอ โดยแอบอ้างผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบ้าง อ้างว่ามีเรื่องสำคัญปรึกษาบ้าง ฯลฯ แต่กลับปรากฏว่าใช้การเข้าพบนั้นเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงบางประการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความบริสุทธิ์ใจในการเข้าพบ และมิให้เสียเวลาของทางราชการ จึงขอให้ท่านที่จะเข้าพบ แสดงชื่อ-นามสกุลจริง (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ) เรื่องที่จะขอเข้าพบและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำหน้าห้อง ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางราชการ และทางราชการพร้อมที่จะรับฟังเป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน มิใช่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรมอันดี และความถูกต้อง โดยเฉพาะไม่เป็นการเบียดบังเวลาของทางราชการโดยมิชอบ"

ขณะที่ประกาศอำเภอคลองหลวงอีก 3 ฉบับ ฉบับแรก ระบุว่า "สืบเนื่องจากอำเภอคลองหลวงได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กระบวนการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อำเภอคลองหลวงได้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการจัดระเบียบสังคมและแผนปฏิบัติการ โดยได้เน้นหนักและเร่งรัดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมาทำให้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ และร้านคาราโอเกะ ตลอดจนการเล่นการพนันปาลูกโป่งโดยใช้ลูกดอก ปาเป้าให้ตรงหมายเลขที่ประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องและไม่มีใบอนุญาต ติดต่อเข้ามาเพื่อขอพบนายอำเภอคลองหลวงเป็นประจำ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่าข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม กล่าวหาว่าข้าราชการมีความเกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และมิให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย อำเภอคลองหลวงจึงขอปฏิเสธที่จะให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าพบ และขอปฏิเสธที่จะรับโทรศัพท์ของผู้ประกอบการดังกล่าวด้วย"

ฉบับที่สอง ระบุว่า "ด้วยอำเภอคลองหลวงได้ดำเนินการปราบปรามผู้ผลิตยาเสพติดประเภท 5 (พืชกระท่อม) อย่างจริงจัง เข้มข้น ซึ่งปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อำเภอคลองหลวงจึงขอเรียนว่า หากผู้ใดไปติดต่อเจ้าหน้าที่อำเภอเพื่อวิ่งเต้น หรือเพื่อกระทำการใดๆ เป็นการให้สินบนพนักงานเจ้าหน้าที่ อำเภอจะดำเนินการเก็บหลักฐาน โดยการถ่ายรูป บันทึกวิดีโอ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปจนถึงที่สุด ซึ่งตามกฎหมายจะต้องส่งเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดำเนินการด้วยอีกส่วนหนึ่ง"

และฉบับที่สาม เรื่อง "ขอปฏิเสธไม่ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการที่จะมาติดต่อเพื่อวิ่งเต้น หรือเพื่อกระทำการใดๆ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือที่กระทำความผิด" ระบุว่า "สืบเนื่องจากอำเภอคลองหลวงได้ดำเนินการปราบปรามผู้ผลิตยาเสพติดประเภท 5 (พืชกระท่อม) อย่างจริงจัง เข้มข้น ซึ่งปรากกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และมีผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการบางแห่งพยายามที่จะเข้ามาวิ่งเต้นช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือที่กระทำความผิด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ขอประกาศว่า เพื่อไม่ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการที่จะมาติดต่อเพื่อวิ่งเต้น หรือเพื่อกระทำการใดๆ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือที่กระทำความผิด ไม่ต้องมาให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย ทั้งนายอำเภอ และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จะได้เอาเวลาไปทำประโยชน์ให้แก่ทางราชการ และช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากอย่างแท้จริงรายงานข่าวแจ้งว่า นับตั้งแต่นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้ามาดำรงตำแหน่ง ก็มีผลงานปราบปรามอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจค้นสถานบันเทิงที่เปิดใกล้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และใกล้เคียง ที่ไม่มีใบอนุญาต และจำหน่ายสุราแก่เยาวชนอย่างเข้มข้น รวมทั้งปราบปรามการพนันฟุตบอล การจับกุมพืชกระท่อม ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พ.ย. สั่งการให้ ว่าที่ ร้อยตรี พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.คลองหลวง ที่ 2 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมกันวางแผนตรวจสอบ ตรวจค้น และจับกุม ผู้ลักลอบปลูกต้นพืชกระท่อม ในซอยไอยรา 5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ผู้ต้องหา 8 ราย พร้อมของกลางใบกระท่อม 95 กิโลกรัม พร้อมตัดทำลายต้นพืชกระท่อม 32 ต้นอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...