xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้าน ต.เขาดิน เปิดบ้านต้อนรับนิคมฯ บลูเทค ซิตี้ ช่วยสร้างงานให้แก่ลูกหลาน

เผยแพร่:   โดย: เสียงประชาชน


ชาวบ้าน ต.เขาดิน เปิดบ้านต้อนรับนิคมฯ บลูเทค ซิตี้ ช่วยสร้างงานให้แก่ลูกหลาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ขณะที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระบุเตรียมจ้างงานกว่า 20,000 อัตรา พร้อมย้ำเน้นจ้างงานคนในชุมนเป็นอันดับแรก

จากที่ชาวบ้าน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงทรา และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ของบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ซึ่งมีกระแสตอบรับในทิศทางที่ดี โดยชาวบ้านมองว่า จะช่วยสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และลูกหลายในอนาคต

นางอักษร บุญรอด อายุ 53 ปี ชาวบ้าน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ได้ยินข่าวว่าจะมีโครงการใหญ่ๆ มาสร้างในต.เขาดิน บางก็บอกว่าจะสร้างมหาวิทยาลัย ตอนหลังมารู้ว่าจะมีการสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ ก็ดีใจ เพราะลูกชายมีความรู้ด้านนี้ จะได้มีงานทำใกล้บ้าน และส่วนตัวก็อายุมาก ไม่มีงานทำ ก็อาจจะสมัครเป็นแม่บ้าน หรือทำอาชีพค้าขายในเขตนิคมอุตสาหกรรม คิดว่าจะมาช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ เงินจะได้สะพัดในชุมชนต.เขาดิน มาช่วยสร้างความเจริญ

เพราะเมื่อก่อนต.เขาดินไม่มีอะไรเลย ทำนา ป่าจาก การคมนาคมไม่สะดวก แต่พอมีมอเตอร์เวย์ ก็มีความเจริญขึ้นมาบ้าง คนในพื้นที่ไปทำการค้าขายบริเวณมอเตอร์เวย์ และคิดว่า ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใหม่ มีสาธารณูปโภคก็จะดี ขณะที่เรื่องมลภาวะ เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการไปดำเนินการจัดการ ส่วนตัวยอมรับตอนแรกก็คิดว่าจะส่งผลกระทบหรือเปล่า แต่กลับมาคิดอย่างน้อยถ้ามีโครงการใหญ่ๆ ก็คงมีวิธี หรือมาตรการป้องกัน เชื่อว่าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เพราะประชาชนทั่วไป จะได้รู้ว่าจ.ฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ เช่น นิคมมาบตาพุด

“ที่ผ่านมา มีชาวบ้านต่อต้านการสร้างโครงการฯ จำนวนมาก เพราะไปได้ข้อมูลที่ผิดๆ เช่น จะถูกไล่ที่ แต่ก็ได้ยินมาว่า จะมีค่าชดเชยให้ เราก็ไม่รู้ แต่ถ้ามีสิ่งชดเชยให้ ก็น่าจะสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการดีๆ สำหรับลูกหลานของเรา อนาคตไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน อย่างไรก็ดี เราไม่ได้มีส่วนได้เสียตรงนี้ แต่ได้มีข้อเสนอให้กับเพื่อนบ้าน อย่างน้อยเคยอยู่อาศัยในต.เขาดิน ได้ชี้แจงเพื่อนบ้านที่ไปฟังอะไรผิดๆ ควรหาข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งนี้ ส่วนตัวอยากฝากไปยังบริษัทฯ อยากให้เปิดรับผู้สูงอายุ เข้าทำงานตามสภาพ มีโครงการสร้างรายได้สำหรับคนสูงอายุ ซึ่งในต.เขาดิน และบริเวณใกล้เคียง มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ยังมีแรง กำลัง แต่ไม่มีงานทำ ขอโอกาสตรงนี้ด้วย”นางอักษร กล่าว

ขณะที่ นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล ที่ปรึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ของบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า พื้นที่ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีทำเลที่เหมาะสมจะจัดสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อพัฒนาเป็นนิคมาอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง โดยจะสร้างเป็นแลนด์มาร์ค ((Landmark) แห่งใหม่ของจ.ฉะเชิงเทรา ในรูปแบบที่ทันสมัย และกลมกลืนกับธรรมชาติ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุน 1.4 แสนล้าบาท บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ทั้งนี้ หากดำเนินการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ คาดว่าจะดำเนินการสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้ในปี 2562

แต่ปัญหาที่ยังรอความชัดเจนเรื่องโซนพื้นที่ เนื่องจากต.เขาดิน เป็นพื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่ทำการเกษตร ไม่สามารถจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้ หวังว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เล็งเห็นประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งสามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาของประเทศ ช่วยเร่งรัดเปลี่ยนพื้นที่สีเขียว ให้เป็นสีม่วงเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทที่จะเข้าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีบริษัทมีบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำด้านพลังงานของไทยติดต่อเข้ามาและแสดงความสนใจที่จะเข้ามาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานผลิตรถไฟฟ้า หรือ EV โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

“คาดว่าเมื่อนิคมอุตสาหกรรมดำเนินการสร้างเสร็จ จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน ประมาณ 20,000 อัตรา โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจน คือ เน้นการจ้างงานคนในชุมชนเป็นลำดับแรก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต.เขาดิน และในจ.ฉะเชิงเทรา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในอดีตพื้นที่ต.เขาดิน ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีโรงงาน การมีโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ โดยขอย้ำว่า บริษัทฯ จะเดินตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เชื่อว่าจะช่วยพลิกโฉมประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น”ที่ปรึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราฯ กล่าว

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา (Training Center) เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อป้อนแรงงานในพื้นที่ให้แก่โครงการฯ โดยปัจจุบัน ได้มีการหารือความร่วมมือกับวิทยาลัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการพัฒนาหลักสูตรให้กับนักศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น...