xs
xsm
sm
md
lg

"อัศวิน" พร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ “ไทยนิยม ยั่งยืน" บริการประชาชนฟรีต่อเนื่อง สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข" ครั้งที่ 17 เผยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จัดขึ้นเสาร์เว้นเสาร์ ระบุพร้อมบริการประชาชนฟรีต่อเนื่องหากไม่กระทบการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป 10 พ.ย. 61 ที่ ม.ราชภัฎจันทรเกษม

วันนี้ (3 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 17 ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกมาให้บริการแก่ชาวชุมชนทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง หมุนเวียนไปตาม 6 กลุ่มเขต ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (ใต้สะพานตากสิน) เขตคลองสาน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตคลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข เป็นการนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่หลากหลายมาให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ บริการด้านสุขภาพโดยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ อาทิ ตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาฟัน ตรวจสายตา ตรวจการได้ยินเพื่อรับเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจมะเร็งสตรี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พบจิตแพทย์คลายเครียด “สถานีเติมสุข” มอบแว่นสายตาสั้นให้เด็กนักเรียน มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมออกบูธให้บริการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชน

โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ กิจกรรม “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯ อัศวิน” ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของชุมชน พร้อมร่วมแสดงความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยจะมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครร่วมชี้แจงและไขข้อข้องใจของประชาชนทันที แต่หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธ 1555 รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการฝึกอาชีพระยะสั้น บริการตัดผม ออกบูธให้ความรู้ ชี้แนะการตรวจสอบบ้าน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน โดยมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัขและฝังไมโครชิป การจำหน่ายของดีชุมชนและสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต การให้ความรู้เกี่ยวกับงูและวิธีเอาตัวรอดจากงู บูธ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ให้ความรู้เรื่องพิโก้ไฟแน้นซ์ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ ธนาคารออมสิน ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กองทุนการออมแห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องการออม พร้อมรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักพัฒนาสังคม ให้ความรู้เรื่องการออมและวางแผนการใช้จ่ายเงิน

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยนำบริการต่างๆ มากมายและมีความหลากหลายมาให้บริการฟรีกับประชาชนถึงชุมชน เช่น บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี ตรวจการได้ยิน ตรวจจอประสาทตา ทำฟัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปกติกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์เว้นวันเสาร์ ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม แต่เนื่องจากใกล้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาและเกิดความถูกต้อง กรุงเทพมหานครจึงได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่ายังสามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไปได้หรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจาก กกต. ทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วยังอยากให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไปตามปกติเนื่องจากเห็นว่าเป็นการให้บริการประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยจะไม่ให้มีนักการเมืองเข้ามาแจกสิ่งของหรือหาเสียงในการจัดกิจกรรม ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเข้าข้างใครหรือพรรคใดเพราะเป็นการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...