xs
xsm
sm
md
lg

TIJ เดินหน้าสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมในเวทีโลก ใช้มิติการพัฒนาขับเคลื่อนหลักนิติธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากซ้ายไปขวา  1.นายเคนทาโร่ ทานากะ ผู้แทน ฝ่ายกิจการทนายความระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น 2.นายโยชิมิตซู ยามาอูชิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น 3.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 4. ดร. พิเศษ สอาดเย็น ที่ปรึกษาพิเศษโครงการส่งเสริมบทบาทสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้านการผลักดันหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ
วันนี้ (22 ต.ค.) ที่โตเกียว ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้เดินทางไปนำเสนอแนวคิด “การใช้มิติด้านการพัฒนานำเพื่อป้องกันอาชญากรรม” ในกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมประจำปี Asian-Africa Legal Consultative Organization (AALCO) ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานประชุมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมการการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Crime Congress) ครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดย TIJ มีบทบาทในการร่วมส่งเสริมหลักนิติธรรม การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การให้โอกาสแก่ผู้เคยก้าวพลาด การป้องกันอาชญากรรมที่ต้นเหตุ และวัฒนธรรมการเคารพกติกา


กำลังโหลดความคิดเห็น...