xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเส้นทางคมนาคมไปนครปฐมในสมัย ร.๔! กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรใกล้กรุงในวันนี้!!

เผยแพร่:   โดย: โรม บุนนาค

ขนาดเที่ยวบึงบัวยังสนุกถึงปานนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงเพศบรรพชิต ทรงธุดงค์ไปพบพระประธมเจดีย์และพระประโทนถูกทอดทิ้งอยู่ในป่า ทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่กว่าทุกเจดีย์ในประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียง จึงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ แต่รัชกาลที่ ๓ รับสั่งว่า

“เป็นของรกอยู่ในป่า ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดนัก”

พระประธมเจดีย์และพระประโทนจึงถูกทอดทิ้งอยู่ต่อไปอีกตลอดรัชกาลที่ ๓ เมื่อเจ้าฟ้ามงกุฏฯขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๔ จึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กองทำการปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ในปี ๒๔๙๖ สร้างเจดีย์ทรงลังกาสูงถึง ๑๒๐ เมตร ครอบพระประธมเจดีย์ไว้ ทั้งยังทรงเปลี่ยนชื่อที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิม เป็น “พระปฐมเจดีย์” ให้สมกับที่เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในประเทศนี้ก่อนเจดีย์อื่นทั้งหมด

พร้อมกันนี้ โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองจากแม่น้ำนครชัยศรี เข้าไปจนถึงบริเวณพระปฐมเจดีย์ และสร้างพระราชวังปฐมนครขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับแรมด้วย แต่การยังค้างอยู่ สมเด็จเจ้าพระยาฯได้ถึงแก่พิราลัย จึงโปรดให้เจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ผู้บุตร ดำเนินการต่อ ได้ขุดคลองจากตำบลท่านา เมืองนครชัยศรี ไปถึงพระราชวังนครปฐม แล้วเลี้ยวแยกไปสุดที่วัดพระงาม พระราชทานนามว่า "คลองเจดีย์บูชา"
จากนั้นยังโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีน มีความกว้าง ๗ วา ลึก ๖ ศอก โดยแยกจากคลองบางกอกน้อยที่วัดชัยพฤกษ์มาลา ไปออกแม่น้ำท่าจีนบริเวณศาลเจ้าสุบิน ตำบลงิ้วราย เมืองนครชัยศรี เริ่มลงมือขุดในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๐๒ แล้วเสร็จในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๐๓ มีความยาว ๒๗ กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ และราษฎรยังได้ใช้ไปมา ขนสินค้าเกษตรด้วย พระราชทานนามว่า “คลองมหาสวัสดิ์”

ระหว่างขุดคลอง เจ้าพระยาทิพากรวงษ์ฯได้สร้างศาลาไว้เป็นระยะทุก ๑๐๐ เส้น รวม ๗ ศาลา ปัจจุบันศาลาทั้ง ๗ เหลือร่องรอยเพียงแค่ชื่อ เช่น
ศาลากลาง คือศาลาที่ ๔ อยู่ตรงกลางของศาลาทั้ง ๗ อยู่ในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศาลาทำศพ เป็นศาลาที่ ๕ สำหรับทำพิธีศพของคนงานที่เสียชีวิต ปัจจุบันเรียกกันให้หายน่ากลัวว่า “ศาลาธรรมสพน์”

ศาลาที่ ๖ เขียนตำรายารักษาโรคต่างๆติดไว้ ใครผ่านมาก็จดเอาไปใช้ได้ ต่อมาเรียกกันว่า “ศาลายา” ใกล้ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน
ศาลาที่ ๗ ใช้เป็นที่ฝังศพ เรียกกันว่า “ศาลาดิน” ใช้เป็นที่ฝังศพคนงาน ปัจจุบันอยู่ในตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ปัจจุบันแม้มีถนนไปนครปฐมสะดวกสบายแล้ว แต่คลองมหาสวัสดิ์ก็ยังไม่หมดสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ เพราะเป็นเส้นทางลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรจากสองฝั่งคลองไปนครปฐม ซึ่งสะดวกสบายว่าทางรถยนต์ ทั้งยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงที่กำลังได้รับความนิยม มีเรือบริการที่ท่าหน้าวัดสุวรรณมาลา ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล พาล่องไปดูชีวิตริมฝั่งคลอง ซึ่งมีสวนผลไม้ นาบัว และแหล่งผลิตกล้วยไม่ส่งออก ทั้งยังมีผลผลิตทางการเกษตรมากมายที่น่าลิ้มชิมรสและติดมาเป็นของฝาก หรือจะดื่มค่ำบรรยากาศชนบทก็มีโฮมสเตย์รองรับ

โดยเฉพาะที่บ้านศาลดิน เป็นแหล่งคึกคักแห่งหนึ่งริมคลองนี้ คนที่ขุดคลองไว้คงจะนอนยิ้มอย่างมีความสุข ที่ทำประโยชน์ไว้จนถึงวันนี้
บัวตูมบัวบานในบึงบัว
พาหนะชมสวนชมทุ่ง
ขนาดข้าวตังยังตึงตังขนาดนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...