xs
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จ.ปัตตานี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี

วันนี้ (11 ม.ค.) เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ ขณะกำลังพลกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4303 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุเผากล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณบ้านสายหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้แก่ สิบโท สุรเดช อีดเหล็ก พลขับรถ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 อาสาสมัครทหารพราน เชิงชาย มีชนะ ประจำส่วนการเมือง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4303 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 อาสาสมัครทหารพราน สุชาติ กองสุข ผู้ช่วยเครื่องยิงจรวด ชุดปฏิบัติการที่ 3 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4303 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และอาสาสมัครทหารพราน สมคิด หกหนู พลปืนเล็ก ชุดปฏิบัติการที่ 3 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4303 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ ร้อยโท นพ พรหมยา ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4303 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 อาสาสมัครทหารพราน ณัฐวุฒิ จันทร์สุวรรณรัตน์ พลปืนเล็ก ชุดปฏิบัติการที่ 3 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4314 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 อาสาสมัครทหารพราน ยุทธนา สมบูรณ์แก้ว พลปืนเล็ก ชุดปฏิบัติการที่ 1 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4302 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 อาสาสมัครทหารพราน เจษฎา รามรักษา ประจำส่วนระวังป้องกัน ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4303 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 อาสาสมัครทหารพราน กิตติชัย หมัดโซ๊ะ พลปืนเล็ก ชุดปฏิบัติการที่ 5 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 43 อาสาสมัครทหารพราน ไพโรจน์ ฟูจินดามณี พลปืนเล็ก ชุดปฏิบัติการที่ 3 กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 4307 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารที่บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กำลังโหลดความคิดเห็น...