xs
xsm
sm
md
lg

ใกล้จบ? ครูอัสสัมชัญยื่นคำขาด ขอกำหนดสัญญาสิทธิแรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กลุ่มครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ยื่นคำขาดต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอลายลักษณ์อักษรกำหนดสัญญา เรื่อง สิทธิแรงงาน สวัสดิการภายใน 24 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้น จะเดินทางไปร้องเรียนที่มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตามกำหนด Black Saturday เหมือนเดิม

จากกรณีกลุ่มครูโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมตัวกันร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมหลังจากถูกเปลี่ยนแปลงสัญญา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ในการเลือกรับบำนาญอย่างไม่เป็นธรรม โดยก่อนหน้านี้ ไม่มีการขอให้ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มาประชุมร่วมกันหลายครั้งแต่ก็ถูกเบี้ยวนัดตลอดมา กระทั่งเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ทางผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญได้เดินทางมาพูดคุยกับกลุ่มครูที่มาร้องเรียนความเป็นธรรม โดยได้ข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการว่า

“บราเดอร์ ขอให้ครูได้ยอมรับ ระเบียบโรงเรียนของมูลนิธิ เรื่องบำเหน็จ บำนาญ ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันฉบับที่สี่ไปก่อน (โดยที่สัญญาสวัสดิการบำนาญปัจจุบันไม่มีผลผูกพัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เป็นโทษแก่ครู โดยไม่ได้รับความยินยอม) และทางบราเดอร์จะวางแผนตั้งกองทุน หาเงินมาจ่ายรายเดือนให้ครูตอนเกษียณ แต่ไม่เรียกว่า บำนาญ นะ จะเล่นคำว่าคำอื่น แต่ความหมายใกล้เคียงกัน เพราะไม่อยากให้โรงเรียนอื่นเกิดเหตุการณ์มาทวงความเป็นธรรมเหมือนโรงเรียนอัสสัมชัญ กองทุนนี้จะให้โรงเรียนอัสสัมชัญที่เดียว”

อย่างไรก็ตาม กลุ่มครูโรงเรียนอัสสัมชัญยังไม่มีทีท่าว่าจะยินยอมง่ายๆ เพราะทางผู้บริหารไม่สามรถตอบคำถามที่คาใจกลุ่มครูอยู่อีกหลายข้อ ทั้งนี้ทางกลุ่มครูอัสสัมชัญ ยืนยันว่า ทางมูลนิธิต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ท่านผู้อำนวยการ หรือคำสั่งยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบมูลนิธิเรื่องสวัสดิการของโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญมีสิทธิที่จะได้รับ สิทธิสวัสดิการ บำนาญ อันพึงมีพึงได้ ตามหลักนิติธรรมของสัญญาจ้าง ไม่ได้เรียกร้องมากกว่าสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ อย่างไรก็ตามคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญจะเดินทางไปร้องเรียนความเป็นธรรมที่มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ต่อประธานมูลนิธิ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย โดยตรง

ล่าสุด วันที่ ( 29พ.ย. ) เพจ “พิทักษ์สิทธิครูอัสสัมชัญ” ได้ออกมาโพสต์ข้อความสรุปผลการประชุมวาระพิเศษ ระหว่าง ผู้บริหารมูลนิธิโดยมอบหมายให้ ผอ.อัสสัมชัญ เป็นตัวแทน เจรจากับคณะผู้แทนครูและศิษย์เก่า ซึ่งมีใจความสำคัญแบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้

1. ท่านภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ในฐานะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จะต้องมอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลทางนิตินัย ในการกำหนดสัญญา เรื่อง สิทธิแรงงาน สวัสดิการ สิทธิการรับบำนาญ ภายใน 24 ชั่วโมง เท่านั้น

2 .ผู้แทนมูลนิธิ ต้องเปิดเผยต่อคุณครูและประชาคมอัสสัมชัญให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า ครูมีสิทธิสวัสดิการตามหลักนิติธรรมของสัญญา

3. ต้องตั้งกรรมการสามฝ่าย ผู้แทนครู ผู้แทนมูลนิธิ ผู้แทนศิษย์เก่า ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ให้มีธรรมาภิบาลและเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากครูอีกเช่นกัน

พร้อมยืนยันว่า คณะครูจะต้องได้รับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลทางนิตินัยตามข้อตกลงในที่ประชุม ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. นี้เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามกำหนดทางคณะครูทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิ จะเร่งตามหาความเป็นธรรมในวันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. นี้ ที่มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 ต่อไป ตามกำหนด Black Saturday
กำลังโหลดความคิดเห็น...