xs
sm
md
lg

สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์ฯ ยกโครงการพระราชดำริสำคัญ ร.๙ จัดทำเครื่องกระดาษถวายในพิธีกงเต็กหลวง

เผยแพร่:

สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นำโครงการพระราชดำริสำคัญของในหลวง รัชกาลที่ ๙ จัดทำเป็นเครื่องกระดาษ เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นคณะที่ 4 ในวัน 23 พฤษภาคม 2560 นั้น

นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล นายกสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมก่อตั้งมา 40 ปี เป็นที่ที่ให้นักธุรกิจได้พบปะกัน ภายหลังยังได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของสมาคมที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีกงเต็กหลวงอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และล่าสุดพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณอันใหญ่หลวงแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ สมาคมทราบว่าพิธีกงเต็กหลวงได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ที่ผ่านมามีการทำเครื่องกระดาษ อาทิ พระตำหนักเปี่ยมสุข คุณทองแดง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างบางเจ้าภาพมีเฮลิคอปเตอร์ มีขบวนมอเตอร์ไซค์นำ

นายไพศาลกล่าวอีกว่า ขณะที่สมาคมมองว่าตลอดพระชนมายุ 89 พรรษาของพระองค์ ล้วนทรงงานช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ต่างๆ ทรงมีโครงการพระราชดำริมากมาย 4 พันกว่าโครงการ จึงหยิบยกโครงการพระราชดำริสำคัญๆ มาประยุกต์ใช้กับการทำเครื่องกระดาษใน 3 โครงการสำคัญ ดังนี้ 1.โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี เป็นโครงการที่มีความหมายมาก สมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินเสียเพาะปลูกไม่ได้ แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากพระองค์ทรงเข้าไปทำโครงการดังกล่าว ซึ่งได้จำลองแบบแลนด์สเคป อาทิ บ้านเลขที่ 1 ที่พระองค์ประทับเวลาเสด็จฯ ไปโครงการ รถยนต์กระบะ เลขทะเบียน 9999 เชียงราย ที่ทรงขับเวลาออกตรวจงาน ซึ่งตั้งที่บริเวณเชิงเขาเหมือนจริงทุกอย่าง เช่นเดียวกับพื้นที่เพาะปลูก อาทิ แปลงนาพะราชทาน ผักกางมุ้ง บ่อน้ำ โดยมีขนาดกว้าง 2.30 เมตร และยาว 2.30 เมตร 2. โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นโครงการที่ช่วยในการฟื้นฟูน้ำเสียให้สามารถใช้ในการเกษตร เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำได้ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกที่ทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง โดยได้จำลองเท่าขนาดจริง และ 3. โครงการฝนหลวง โดยได้จำลองเครื่องบินทำฝนหลวง หมายเลข 1919 ที่เป็นเครื่องบินทำฝนหลวงเครื่องแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทูลเกล้าฯ ถวายให้พระองค์ ซึ่งจำลองไว้ขนาดใหญ่มาก ยาว 1.30 เมตร สูง 1 เมตร ตัวเครื่องสีขาว เส้นคาดกลางลำตัวสีเขียวและสีดำ อย่างไรก็ตาม เครื่องกระดาษทั้งหมดได้จัดทำคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 แล้ว เหลือเพียงตกแต่งในรายละเอียดกำลังโหลดความคิดเห็น...