xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลา 6 ทหารเสียชีวิตที่ จ.นราธิวาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(ภาพจากแฟ้ม)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางหน้าหีบศพ 6 ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ จังหวัดนราธิวาส

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เชิญพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางหน้าหีบศพ 6 ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ จังหวัดนราธิวาส ณ วัดภูมิลำเนาของทหารแต่ละนาย

วันนี้ (29 เม.ย.) เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ จังหวัดนครสวรรค์ เชิญพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปวางหน้าหีบศพของทหาร 2 นาย ที่เสียชีวิต ประกอบด้วย อาสาสมัครทหารพราน ธารา กอบเกตุ ที่ศาลาวัดสังฆมงคล จังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครทหารพราน ยุทธยงค์ มงธิราช ที่ศาลาวัดเสาวัด จังหวัดสกลนคร

และในวันพรุ่งนี้ (30 เม.ย.) เวลา 19.00 น. สิบเอก พรชัย สงเคราะห์ ที่ศาลาวัดป่าศิลาวิเวก จังหวัดมุกดาหาร อาสาสมัครทหารพราน มาโนช ไมตรีสัมพันธ์ ที่ศาลาสำนักสงฆ์ทุ่งสารภี จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาสาสมัครทหารพราน ธนะพงษ์ ทวีประยูร ที่ศาลาวัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ อาสาสมัครทหารพราน วีรวิทย์ ธรรมนาม ที่ศาลาวัดห้วยเสน จังหวัดสุรินทร์
กำลังโหลดความคิดเห็น...