xs
xsm
sm
md
lg

คนไทยในแอลเอเรียกร้องสุรยุทธ์ลาออก

เผยแพร่:   โดย: เสียงประชาชน

๑๒ เมษายน ๒๕๕๐

เรื่อง ให้กำลังใจ ด้วยรักและห่วงใยประเทศ
เรียน ท่านประธาน คมช. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

เนื่องจากพวกเราที่ใด้อาศัยพักพิงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร ที่ยังมีความรักความผูกพันเป็นห่วงเป็นใยและเคารพเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างสูงไม่แพ้คนไทยภายในประเทศ พวกเราได้เฝ้าดูการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มาเป็นเวลา ๖ เดือนเต็มด้วยความเคารพและให้ความหวังไว้อย่างมากว่าท่านจะเข้ามาแก้ไขวิกฤตทางการเมืองที่มีการบอบช้ำจากการกระทำของรัฐบาลชุดที่แล้วคือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จนต้องทำให้มีการปฏิวัติ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ พวกเราดีใจและให้กำลังใจทหารที่ทำการปฏิวัติทั้งๆที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะปฏิวัติจะเข้ามาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองที่เลวร้ายให้กลับกลายในทางที่ดีขึ้น

มาบัดนี้เวลาล่วงเลยมา ๖ เดือนปัญหาชาติบ้านเมืองไม่ดีขึ้น กลับยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม คนในชาติมีการแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย มีการอาจเอื้อม จาบจ้วง ลบหลู่ เหยียดหยาม ถึงสถาบันเบื้องสูง เศรษฐกิจตกต่ำ มีการฆ่ากันตายรายวัน โดยเฉพาะทาง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการแก้ปัญหาการคอรัปชั่น กรณี อุ้ม ไอทีวี, เอฟทีเอ ไทย-ญี่ปุ่น, ม็อบ พีทีวี, เปิดทางให้ ทักษิณคืนอำนาจ มาตรการกันสำรอง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ของกระทรวงการคลัง ปัญหาการค้าปลีก ข้าราชการบางคนใส่เกียร์ว่าง ไม่ทำอะไรเลย แต่รับเงินเดือนที่มาจากการเสียภาษีของประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่มีท่าทีและปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทั้งสิ้น.
กรณี คตส. ขอรัฐบาลให้อำนาจสั่งการให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ ในคดีทุจริตต่างๆ เพื่อหวังขับเคลื่อนขบวนการกวาดล้างการทุจริต โดยอดีตนักการเมือง ก็ไม่มีความคืบหน้าอย่างจริงจัง. กลุ่มเกษตรกรระดับล่างก็ยังประสบปัญหา และไม่มีการช่วยเหลือแก้ไขแต่อย่างใด. แม้กระทั่ง สนช. ที่เป็นเสมือนฝ่ายตรวจสอบรัฐบาล ได้ให้โอกาสแก่รัฐบาลมาตลอด ๖ เดือน ให้รัฐบาลชี้แจงการทำงานต่อประชาชนก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรม. จนหลายฝ่ายทนไม่ไหวกับการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะตัวนายกฯ สุรยุทธ์เอง. ถึงวันนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เท่านั้นที่อยากเห็นความชัดเจนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ, เกษตรกร และสื่อมวลชนเองก็อยากจะรู้ว่า รัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่. ปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องม๊อบ พีทีวี ที่มีการพาดพิง จาบจ้วงถึงประธานองคมนตรี ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการทุจริต ซึ่งดูเสมือนว่ารัฐบาลจะเปิดทางให้ระบอบทักษิณหวนกลับมาอีกครั้ง ประเด็นร้อนๆใหญ่ๆเหล่านี้ อยู่ในความรับผิดชอบของ นายกฯ พลเอก สุรยุทธ์ ทั้งสิ้น

พวกเราอยากจะถามท่านนายกฯว่า ท่านมีเหตุผลอะไรที่ปล่อยให้เกิดเกียร์ว่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐทำไมยังไม่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีที่ คตส. ชี้มูลความผิดในหลายคดี. กรณีการแก้ไขปัญหาตามเหตุผลในการยึดอำนาจของ คปค. ๔ ข้อเมื่อ ๑๙ ก.ย. ๔๙ ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม, นอกจากนี้กรณีการออกมาตรการกันสำรอง ๓๐ เปอร์เซ็นโดยอดีด รมต.คลัง, การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น ท่ามกลางกระแสการคัดค้านจากหลายองค์กรและนักวิชาการ รวมทั้งกรณีอุ้มสถานี ไอ ที วี. ที่ได้ยกเลิกสัญญาสัมปทานไปแล้ว ก็ยังมีการดื้อดึงทวนกระแสการคัดค้านของประชาชน, การออก พรบ. ธุรกิจคนต่างด้าวที่เป็นการช่วยเหลือกรณี กุหลาบแก้วในคดีซื้อหุ้นชินคอร์ปรวมทั้งการพิจารณาออกหวยบนดิน ๒ ตัว ๓ ตัว ซึ่งเป็นการทวนกระแสของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ซึ่งรัฐบาลไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว. ด้านกระทรวงมหาดไทย, การแก้ปัญหาไฟใต้, การเคลื่อนไหวของม๊อบที่ต่อต้านรัฐบาลและ คมช. การเคลื่อนไหวล่ารายชื่อปลดประธานองค์มนตรี. ด้านกระทรวงพาณิชย์ กรณีแก้ไขปัญหาการค้าปลีก, การลงนามการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น ที่มีกระแสการคัดค้านอย่างรุนแรงจากประชาชนที่มีผลกระทบและจากนักวิชาการ. ด้านกระทรวงเกษตร กรณีปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ไม่สามารถคลี่คลายและยิ่งได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นจนต้องการหนีไปอยู่ประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนากว่าประเทศไทย. ทั้งหมดนี้ไม่มีการแก้ไขและไม่มีอะไรสำเร็จที่สามารถสัมผัสได้และเป็นรูปธรรม และไม่มีปฏิกิริยาตอบรับจากนายกฯ สุรยุทธ์ แม้แต่อย่างเดียว. ซึ่งไม่ใช่เข้ามาเพื่อแก้วิกฤต แต่เป็นการเพิ่มวิกฤต และทำให้เพิ่มความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น.

ดังได้กล่าวมาตั้งแต่ต้น พวกเรามีความเห็นตรงกันว่า ท่าน ประธาน คมช พลเอก สนธิบุญรัตกลิน และหัวหน้าคณะปฏิวัติ เห็นสมควรที่จะต้องพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยการนำของท่าน นายกฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนฑ์ ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศเพื่อปฏิรูปการเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปและยิ่งทำความเสียหายต่อประเทศชาติยิ่งขึ้น.

พวกเราคนไทยโพ้นทะเล อยากจะฝากข้อคิดมายังท่านประธาน คมช ดังนี้.

๑ ให้ต่ออายุการทำงานของ คตส. สตง. และปปช. ไปอีก อย่างน้อย ๒ปี.

๒ ให้เลื่อนการเลือกตั้งทั่วไปจากที่มีการกำหนดไว้ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๕๐ ออกไปจนกว่าการปฏิรูปการเมืองเสร็จสิ้น

๓ ให้นายกรัฐมนตรีมีการทบทวนการทำงานของตัวเองอย่างมีความชอบธรรม เพื่อความสมานฉันท์และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป.

ด้วยจิตคารวะ

กลุ่มประชาชนเพื่อประชาธิปไตย LA
อุดม บุญอินทร์, พัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์, สุรินทร์ กลับงาม, วิศณุ วินิจฉัยกุล ,กนกพันธ์ ปานสำลี,ประกอบ ทองทา,

กำลังโหลดความคิดเห็น...