xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงแนะผู้นำ 3 เหล่าทัพ แก้ไขระบบสื่อสารช่วยผู้ประสบภัยโดยเร็ว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำ 3 เหล่าทัพ เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือ พร้อมกับรับพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร ทรงย้ำให้เร่งแก้ไขปัญหาการสื่อสารที่ขัดข้อง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

คลิกที่นี่ เพื่อฟังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำ 3 เหล่าทัพ เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือ


เวลา 17.03 น. วันที่ 25 พ.ค. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จลง ณ พระตำหนักน้อย วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ลำปาง และน่าน โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนตามที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมกับรับพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว เนื่องจากทรงห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ของ จ.อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ลำปาง และน่าน ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมถึงทำให้ระบบโทรศัพท์และการสื่อสารขัดข้อง ที่เป็นสาเหตุให้ราษฎรผู้ประสบภัยไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการได้

ในการนี้จึงพระราชทานพระราชดำริให้กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมกันพิจารณาเพื่อประสานงานและอำนวยการการแก้ไขในเรื่องปัญหาการสื่อสารที่ขัดข้อง และเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวโดยเร็วที่สุด โดยการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร การเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อติดตั้งสถานีวิทยุเคลื่อนที่สำหรับใช้เป็นแม่ข่ายเพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งใช้วิธีเดินเท้า หรือใช้ยานพาหนะ หรือเฮลิคอปเตอร์ เข้าไปในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซึ่งเข้าถึงได้ยาก การดำเนินการทุกวิถีทางดังกล่าวเพื่อจะให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เช่น การจัดหาเครื่องอุปโภค การช่วยเคลื่อนย้ายราษฎรที่ติดอยู่ในที่ต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงแก่ราษฎรที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงที่การช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยเร็วที่สุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสต่อผู้นำ 3 เหล่าทัพ ความตอนหนึ่งว่า " มันติดต่อไม่ได้ซิ เพราะว่าใช้มือถือ เอะอะมือถือ จะใช้มือถือในป่ามันใช้ไม่ได้ แม้ป่ามันจะราบลงมาก็ใช้ไม่ได้ ฉะนั้นก็รู้ว่าทางกองทัพทั้ง 3 มีเครื่องไม่ใช่มือถือ มีเครื่องสื่อสารที่จะใช้ได้ ต่อไปก็จะต้องใช้ แบบโบราณ แบบเก่าๆ เข้าไป ถ้าจะมีเกี่ยวข้องกับวิทยุสื่อโทรศัพท์ ก็จะต้องตั้ง เรียกว่าเป็นศูนย์ แต่ก็เอา เอาเล็กๆ ไปได้ ซึ่งทั้ง 3 เหล่ามีเรื่องการสื่อสาร คือต้องใช้สื่อสารของแต่ละหน่วยก็มีสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างกองทัพอากาศ ถ้าเอาเครื่องบินขึ้นไป ไปหมุนรอบนะ อย่างที่เคยทำ เอาเครื่องบินสื่อสารขึ้นไป ก็สามารถที่จะติดต่อได้ อันนี้ทำมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ตั้งแต่มี ชาวบ้านก็ใช้มือถือ ใช้แบบ กองทัพอากาศใช้ ทัพเรือก็ใช้เหมือนกัน พวกที่อยู่เลื่อนไปได้ กองทัพบกก็มีรถสื่อสาร แต่ว่านึกถึง อย่างกองทัพอากาศช่วยได้มาก บินไปมี เอ่อ มีศูนย์ในเครื่องบิน ฉันเคยทำอย่างนั้น ตั้ง 20-30 ปีแล้ว เอาวิทยุอันเล็กๆ ไปติดต่อ ไม่ถึง 1 วันก็ติดต่อจากเครื่องบิน ผ่านโคราช ติดต่อเข้ากรุงเทพฯได้ 1 วันเท่านั้นเอง ใช้ได้แต่ว่าต่อไปยังมีอีก ต่อไปมีเหตุการณ์อย่างนี้ ทางภาคเหนือก็เคยเป็น เคยมี แถวหล่มสัก แล้วทางใต้ก็เคยมี นครศรีธรรมราช แต่ก็ไม่ได้ใช้ การสื่อสารทุกอย่าง สมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพจะได้ช่วยเร็ว แต่ตอนแรกมันลำบาก เพระว่าฝนยังมี วันที่ 23 ฝนยังตกหนัก วันที่ 22 ฝนลง 200 มม. วันต่อไป 100 กว่า แต่วันที่ 24 ไม่มีแล้ว มีน้อย ที่พูดถึงอยากจะให้ติดต่อระบบการสื่อสาร ให้ใช้เครื่องมือที่มีแล้วก็ได้บอกกับพวกราชเลขาฯ ว่าให้ถ้าต้องการเงินที่มีอยู่ มันต้องใช้มาก อย่างเครื่องบินก็ต้องใช้ ทุกอย่าง รถยนต์ เอ่อรถก็ต้องใช้ ใช้เชื้อเพลิง ก็ใช้ไปให้สบายใจ

อันนี้ที่ตั้งใจจะมาบอกโดยตรง ยืนยันว่าช่วยได้ แต่นี้ก็ไป ก็ไปได้ดีเหมือนกัน ที่นำหน่วยช่วยเหลือ ก็นับว่าได้ช่วยมาก แต่แรกสำคัญ ในเรื่องอาหารการกิน น่าจะต้องหาวิธีถึงถ้าลงไม่ได้ เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ ทิ้งลงไป แต่ก็ ก็ยากอยู่เหมือนกัน เพราะว่าฝนมันลง แต่ที่ข้อสำคัญไม่ได้ ต้องศึกษาพื้นที่ ถ้าอำเภอนั้นเราก็รู้อยู่ที่ไหน แต่ว่าหมู่บ้านที่อยู่ในป่า ไม่รู้อยู่ที่ไหน โดยเฉพาะสมัยใหม่เปลี่ยน หมู่บ้านมันเปลี่ยนไปเยอะ ในแผนที่แม้จะสมัยใหม่ก็มันไม่มี แต่เครื่องบินไปก็ บินของกองทัพบกก็สามารถที่จะดูพื้นที่ อย่างกองทัพเรือได้ช่วยมาก เพราะว่าเคย เคยชินกับการสื่อสาร เคยชินกะการเข้าไปในที่ที่ไม่มี ไม่มีแผนที่ และนี่ที่ตั้งใจจะมา มาพูดทั้ง 3 เหล่า"

กำลังโหลดความคิดเห็น...