xs
xsm
sm
md
lg

CVรุกธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในเวียดนาม หวังดันรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 70%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์‘บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์’ หรือ CV เผยผลการดำเนินในไตรมาส 1/65 มีรายได้รวม 620.07 ล้านบาท เติบโต 69.37% และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.97 ล้านบาท ล่าสุดเซ็นสัญญาเข้าลงทุนใน DKC Energy ประเทศเวียดนาม มูลค่ากว่า 227.2 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) ดันรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 70% ตอกย้ำผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 (มกราคม-มีนาคม) บริษัทฯ มีรายได้รวม 620.07 ล้านบาท เติบโต 69.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 366.10 ล้านบาท

เป็นผลเติบโตจากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า CV ได้มุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 33.56 เมกะวัตต์ โดยในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 150.50 ล้านบาท เติบโตกว่า 7.56%

2.) ธุรกิจด้านวิศวกรรม (Engineering) บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการสู่ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป (General Construction) เช่น การก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล เป็นต้น และธุรกิจ MODULAR Construction ส่งผลทำให้สามารถรับงานได้หลากหลายมากขึ้น โดยในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้กลุ่มธุรกิจด้านวิศวกรรม 370.13 ล้านบาท เติบโตกว่า 73.06% ปัจจุบันมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,828 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 60-70%

3.) ธุรกิจเชื้อเพลิง (Fuel Support) ซึ่งบริษัทฯ ขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้กลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิง 90.31 ล้านบาท เติบโตกว่า 100% เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2565
ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ทำได้ 14.97 ล้านบาท ลดลง 43.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 26.42 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 70% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,735.87 ล้านบาท มุ่งตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร

ล่าสุดได้เข้าลงทุนในบริษัท DKC Energy Joint Stock Company (“DKC Energy”) ในประเทศเวียดนาม จำนวน 105,000 หุ้น หรือคิดเป็น 60 %ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ DKC Energy โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,825,766,000 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นมูลค่า 227.20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) มีกำลังการผลิต 89,000 ตันต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ โดยมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นอย่างเต็มที่ คาดว่าเฉพาะรายได้จากธุรกิจ Wood Pellets ในปีนี้จะมีผลให้รายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขายหุ้นบริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด (RTB) ทั้งหมดจำนวน 725,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือ คิดเป็น 25 %ของทุนชำระแล้ว ให้แก่บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด คิดเป็นมูลค่า 92.50 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และบันทึกกำไรในไตรมาส 2/2565

RTB เป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นายเศรษฐศิริ คาดว่า เป้าหมายผลการดำเนินงานในปี 2565 จะอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาส 1/65 ที่มีอัตราเติบโตไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งเป็นผลเติบโตจากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก แม้ในปีนี้จะยังไม่มีโรงไฟฟ้าที่ COD เพิ่มเข้ามา แต่รายได้จากการขายไฟฟ้ายังมีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง อีกทั้งการขยายเข้าไปลงทุนในธุรกิจ Wood Pellets ร่วมกับพันธมิตรในประเทศเวียดนาม ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพ ซึ่งนอกจากรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่ม CV ในอนาคตอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น