xs
xsm
sm
md
lg

ทย.มั่นใจอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนครศรีฯหลังใหม่ เสร็จปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์ ขณะที่โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ คืบหน้าแล้ว 39.4% คาดแล้วเสร็จตามแผน ปี 2565

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

การลงพื้นที่ครั้งนี้ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถือเป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

กรมท่าอากาศยาน จึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.728 ล้านคนต่อปี เป็น 1,600 คนต่อชั่วโมง หรือ 4.608 ล้านคนต่อปี ขณะนี้มีความคืบหน้าของการก่อสร้างคิดเป็น 39.4% กำหนดการแล้วเสร็จในปี 2565

นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้ตรวจพื้นที่ภายในอาคาร โดยรอบอาคาร และพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง โดยกำชับให้ท่าอากาศยาน บริหารจัดการพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่จราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งในท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน มีมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเทศกาล ดังนี้

1.มาตรการดูแลและอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เที่ยวบิน รถสาธารณะ โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน นอกจากนี้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชยังได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการผู้โดยสารด้วย

2.มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน
พร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอ

3.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งในส่วนของภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ ดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า - ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารตามโครงการ"สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย เดินทางอย่างมั่นใจแบบ New Normal" เพื่อเป็นการต้อนรับผู้โดยสารให้เดินทางปลอดภัยแบบ New Normal ไปกับกรมท่าอากาศยาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...