xs
xsm
sm
md
lg

บขส. รับคืนตั๋วโดยสารสงกรานต์ ไม่หักค่าธรรมเนียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บขส. รับคืนตั๋วโดยสารเดินทางระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 ไม่หักค่าธรรมเนียม พร้อมเน้นย้ำตรวจเข้ม ตลอดการเดินทาง มั่นใจสงกรานต์นี้ เดินทางกับ บขส. ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายพื้นที่ในขณะนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล บขส. จึงประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม

ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการ“เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

สำหรับยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 มีผู้ใช้บริการจองตั๋ว บขส. เดินทางล่วงหน้าในวันที่ 10 เมษายน 2564 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ , กรุงเทพ-สกลนคร , กรุงเทพ-หาดใหญ่ เป็นต้น

ส่วนยอดการคืนตั๋วโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 มีผู้โดยสารคืนตั๋วโดยสาร จำนวน 738 คน จากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 214 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 394 คน และภาคใต้  130 คน


กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า ได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และบนรถโดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดเวลา รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ

ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก่อนออกเดินทางด้วย สอบถามรายละเอียดข้อมูล บขส. เพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...