xs
xsm
sm
md
lg

ท่าอากาศยาน สังกัด ทย. ตรวจเข้มพร้อมรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยืนยันทุกท่าอากาศยาน สังกัด ทย. ตรวจเข้มพร้อมรับผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วานนี้ ( 6เม.ย. 64) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (อทย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยมี นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ อทย. ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการ อำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของผู้โดยสาร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล และความพร้อมในการ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในทุกมิติและเน้นย้ำยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทาง D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 
ในส่วนของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นายอธิรัฐ สั่งการให้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกัน การระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้ 5 จังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม เป็นพื้นที่สีแดง โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องทำการกักตัว 14 วัน หรือ ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 แบบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ค่าใช้จ่าย 600 บาท ) หากผลตรวจเป็นลบไม่ต้องกักตัว


นอกจากนี้ อทย. ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมบำรุง ทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณในกรอบวงเงิน 102,792,000 บาท( หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีบริษัท สยามธรรมานนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยมีความคืบหน้าของโครงการฯ 21.31 เปอร์เซ็นต์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564 ) และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้


ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมี สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง - บุรีรัมย์- ดอนเมือง เป็นประจำทุกวัน ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044 666334 หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod


กำลังโหลดความคิดเห็น...