xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.จ้างงานเพิ่ม1,000อัตรา สนองนโยบายพัฒนาชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กฟผ. รับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วม “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ในพื้นที่แม่เมาะ ตามนโยบายรัฐบาล ประสบความสำเร็จ พร้อมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ครั้งที่ 2 ภูมิลำเนารอบพื้นที่ 9 เขื่อน และ 3 โรงไฟฟ้า มากกว่า 1,000 อัตรา ร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมเปิดรับสมัครออนไลน์ที่www.egat.co.th/newjobber ระหว่างวันที่ 15 - 24 ก.พ. 64 

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจาก กฟผ. ประเดิมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี จำนวน 134 อัตรา ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ภายใต้ “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ของโรค COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มงานแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา 

กฟผ.จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก รวม 1,052 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ.  2562–2563 เท่านั้น ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่กฟผ.กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร 

สำหรับพื้นที่ที่กำหนดและจำนวนการรับสมัคร ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก จำนวน 90 อัตรา เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตรา

เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 120 อัตรา , เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี จำนวน 66 อัตรา

เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 92 อัตรา ,เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  จำนวน 168 อัตรา , เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 70 อัตรา เขื่อนบางลาง จ.ยะลา จำนวน 24 อัตรา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตรา

โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา จำนวน 106 อัตรา ,โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 อัตรา และโรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 50 อัตรา ร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน 


กฟผ. กำหนดเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้างจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ 

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทาง www.egat.co.th/newjobber

หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โทร. 0 2436 5341 หรือ 0 2436 4715 ในวันและเวลาราชการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...