xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเยาวชนฯเดินหน้า“คืนคนดีสู่สังคม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับ 6 หน่วยงานภาครัฐเร่งประสานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ฝึกอาชีพเยาวชนคืนคนดีสู่สังคม

ณ ห้องประชุม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดี ศาลเยาวชนและครอบครัว นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเพื่อวางแผนประสานการปฏิบัติงาน ติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและผ่านขั้นตอนของศาลครบถ้วนแล้วให้ได้รับการฟื้นฟู เยียวยา ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคืนคนดีสู่สังคม สร้างความสุขให้สังคมไทย

นอกจากนี้ ยังร่วมกันวางแผนประสานการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เสียหาย และครอบครัวที่ได้รับผลจากการกรทำความผิดให้ได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...