xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เดินหน้ามาตรการ ลดฝุ่น แก้ปัญหาPM 2.5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละออง เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) คุมเข้มมาตรการแนวทางป้องกันฝุ่นละอองเพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบททั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการลงพื้นที่ในการสำรวจตรวจสอบป้องกันและแก้ไขในด้านการทำงานแต่ละสายงานเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมป้องกันมลภาวะทางอากาศที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด ได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 บนถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050 ถนนเฉลิมเทพ-ถนนพัฒนานครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและพื้นที่บริเวณโดยรอบๆ 


ตรวจสภาพเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเขม่าควันดำจากท่อไอเสีย อันจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ห่วงใยประชาชน และให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นละออง ที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต เพื่อรณรงค์ลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ทั่วประเทศ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศของเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...