xs
xsm
sm
md
lg

บขส.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโควิด ฟื้นเชื่อมั่นผู้โดยสาร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บขส. ร่วมมือพันธมิตร เพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับพนักงานขับรถตู้ ,ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสาร และสถานีรถตู้ใต้ทางด่วน และสถานีขนส่งหมอชิต2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง หรือ บขส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม“บขส. ห่วงใย ห่างไกล Covid-19” ซึ่ง บขส.ร่วมกับ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี และสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สถานีขนส่ง ตามมาตรการด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุด โดยได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ,ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 ให้กับพนักงานขับรถตู้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการสถานีขนส่ง และสร้างความตระหนักถึงมาตรการสาธารณสุขในการเดินทาง

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า สถานการณ์โควิดในหลายจังหวัด ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ลดน้อยลงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา และถึงแม้จำนวนผู้โดยสาร ที่มาใช้บริการจะลดลง บขส. ยังคงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารขั้นสูงสุด รวมทั้งกำชับให้พนักงานบริษัทฯ และรถร่วมฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บขส. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และปฏิบัติตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก อาทิ มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้พนักงานฯ และผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง

กำชับให้ พนักงาน บขส. และ รถร่วม ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้งดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทางด้วย


ด้านนายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดCLEANING HYGIENE SOLUTIONS ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล บลูเจล ขนาด 5 ลิตร จำนวน 80 แกลลอน ,ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล “แฮนดี้ เซฟี่”ขนาด 60 มล. จำนวน 840 หลอด , ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ “วิพ เคลียร์” ขนาด 5 ลิตร จำนวน 40 แกลลอนและแท่นอะคิลิคพร้อมเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด มอบให้กับ บขส. พร้อมสนับสนุนบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดสัมผัสร่วมสาธารณะ ด้วยการนำน้ำยา “วิพ เคลียร์” ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีความเข้มข้นในการป้องกันเชื้อไวรัส สามารถ ฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมาเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและลดการแพร่กระจายของไวรัส โควิด -19 จากคนสู่คนตามพื้นผิวต่างๆภายในห้องพักผู้โดยสาร สถานีขนส่งหมอชิต

รวมทั้งนำน้ำยา “วิพ เคลียร์” บรรจุใส่เครื่องพ่นสเปรย์ FOGGER ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฉีดพ่นออกมา เป็นละอองฝอยที่มีความละเอียดขนาดเล็กมาก สามารถเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้ทั่วถึงและตรงจุด ไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถโดยสารปรับอากาศและรถตู้สาธารณะ รวมทั้งบริเวณชานชาลาสถานีขนส่งหมอชิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้ปลอดภัย ปลอดโรค ตลอดการเดินทาง

กำลังโหลดความคิดเห็น...