xs
xsm
sm
md
lg

พรรคพลัง เปิดตัวแกนนำ 14 จังหวัดภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ พรรคพลังสัญจรภาคใต้ เปิดตัวแกนนำ 14 จังหวัด พร้อมชนศึกเลือกตั้ง ชี้!!!หลักประชาธิปไตย กติกาต้องเป็นธรรม ประชาชนต้องสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกัน!!

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้าพรรคพลัง นางสาวอัญชิสา เทพทับทิมทอง เลขาธิการพรรค นายชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ โฆษกพรรค พล.ต.ชอบ ตระกูลสม ประธานที่ปรึกษาพรรค นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรค(ภาคใต้) นายสมชาติ นาคบรรจง รองหัวหน้าพรรค นางอัญชลี เทพวงษา รองหัวหน้าพรรค(อีสาน)และประธานยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางผุสดี กลิ่นทอง หรืออาจารย์เป้า สิงห์บุรี นายทะเบียนพรรค และคณะ โดยในวันนี้ พรรคพลังจัดประชุมสัมมนาสัญจรภาคใต้ 14 จังหวัด โดยมีแกนนำแต่ละจังหวัดเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 ท่าน ซึ่งก่อนหน้านี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารพรรคพลังได้สัญจรไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดตัวแกนนำขุนพลอีสาน 20 จังหวัด 116 เขตเลือกตั้งที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพรรคพลังสร้างฐานมวลชนทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนภาคใต้นั้น ท่านอุดมเกรียติ ปานมี หรือ”โกเกียรติ”เป็นแกนนำระดับภาค ท่านมีประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนมีการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และเป็นทนายความชื่อดัง เป็นนักการเมืองที่มึคุณภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผลมติที่ประชุมพรรคพลังได้กำหนดประชุมสัมมนาสัญจรภาคใต้ พบปะแกนนำระดับภาค ระดับจังหวัด 14 จังหวัดและเขตเลือกตั้งขุนพลปักษ์ใต้ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมราวดีอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นต้นมา วันรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญ ดังนั้น กฎหมายสูงสุดประเทศ “กติกาต้องเป็นธรรม” ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกับคำขวัญของพรรคพลัง”เท่าเทียม ทั่วถึง ทันที” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมทุกด้าน พรรคพลังขออาสา จากการสัมมนาประชุมพบปะแกนนำทุกจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้แกนนำมากันจำนวนมาก คึกคักเป็นพิเศษ เชื่อมั่นว่า พรรคพลังจะเจาะฐานที่มั่นภาคใต้ ปักธงภาคใต้ให้มีตัวแทนของพรรค เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนภาคใต้


นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลัง ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในพรรควางยุทธศาสตร์เป็นประธานยุทธศาสตร์ใต้คุมโซน 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 50 เขตเลือกตั้ง จะใช้ประสบการณ์ทางการเมืองทุ่มเททำงานให้แก่พรรค นำเสนอนโยบายทุกด้านโดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พรรคพลังมีนโยบายทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ 14 จังหวัด ภาคใต้ ต้องชื่นชมประธานยุทธศาสตร์ของพรรค วางยุทธศาสตร์ได้อย่างระบบ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ประชาชน พรรคพลังได้มอบหมายให้สรรหาตัวแทนเขตเลือกตั้ง 14 จังหวัด 50 เขตเลือกตั้ง มั่นใจว่า จะปักธงภาคใต้ได้อย่างแน่นอนเพราะกระแสตอบรับได้ดีมาก ส่วนในวันนี้ เป็นวันรัฐธรรมนูญ ผมในฐานะนักกฎหมาย ต้องสร้างกติกาที่ยอมรับได้ทุกฝ่าย หากตั้ง สสร.ในการร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมีจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงให้มีส่วนร่วมของประชาชน จึงจะเป็นกติกาที่ยอมรับได้และเป็นประชาธิปไตย “พรรคพลัง หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน”


พล.ต.ชอบ ตระกูลสม ประธานที่ปรึกษา กล่าวว่า วันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดี ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายสูงสุด ต้องโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งได้วันนี้”บิ๊กจิ๋ว”พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของบ้านเมืองที่นับถือ ท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้ฝากให้พรรคพลังแก้ปัญหาปากท้องประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานแห่งรัฐต้องมีความมั่นคงและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ในอดีตเคยรับราชการใน 3 จังหวัดภาคใต้ พบปัญหาหลายประการ หลายตัวแปร ที่สำคัญ ต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนาแต่เป็นคนไทยด้วยกัน ต้องสร้างมาตรฐานให้เท่าเทียม ตามสโลแกนของพรรคพลัง”เท่าเทียม ทั่วถึง ทันที” พรรคพลังขออาสารับใช้พี่น้องประชาชน วันนี้ พบปะแกนนำระดับภาค ระดับจังหวัดและเขตเลือกตั้ง คึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันหยุดราชการ และตรงกับวันรัฐธรรมนูญ จากการพบปะแกนนำแต่ละจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมั่นว่า ท่านอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรค จะสร้างฐานมวลชนและปักธงให้พรรคพลังในภาคใต้ได้แน่นอน


นางสาวอัญชลี เทพวงษา รองหัวหน้าพรรค(อีสาน) ประธานยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ประชาธิปไตยกับคำว่า Constitution กฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยในเนื้อหาและการบังคับ ต้องไม่สองมาตราฐาน ในพื้นที่ภาคอีสาน ไม่ต่างจากภาคใต้ ในเรื่องของความเป็นธรรม หากด้านเศรษฐกิจ ต้องลดความเหลื่อมล้ำ รัฐต้องจริงใจในการแก้ไขปัญหา ตรงนี้ ต้องมีความจริงใจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การตั้ง สสร.และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูญ ให้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง


นายสมชาติ นาคบรรจง รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า มีการเรียกร้องประชาธิปไตย มาหลาย มีการรัฐประหารมาตลอด สร้างกติกาไม่เป็นธรรม ซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องสร้างกติกาให้เป็นธรรม ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ หากโครงสร้างกฎหมายแข็งแรง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การเมืองจะมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง


นางสาวอัญชิสา เทพทับทิมทอง เลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 มาถึงปัจจุบัน 88 ปี กับรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ ในวันรัฐธรรมนูญปี 2563 หากสร้างกฎหมายสูงสุดของประเทศต้องมีการสร้างกติกาที่เป็นธรรม ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย วันนี้ประชุมสัมมนาเปิดตัวแกนนำ 14 จังหวัด ภาคใต้ ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะพรรคพลังทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยในวันนี้ มีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมสัมมนาอย่างคึกคัก อาทิ นายนิยม คำแหง อดีต ส.ส.หลายสมัย นายนิภา ฝั่งชลจิตร อดีต ส.ส.และอดีตนายกเทศมนตรี 3 สมัย ดร.สมศักดิ์ เลิศไพบูลย์ นักธุรกิจชื่อดัง รวมทั้งแกนนำ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...