xs
xsm
sm
md
lg

พณ.Kick offจ่ายส่วนต่างข้าว-ข้าวโพดให้เกษตรกรทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพาณิชย์ Kick off จ่ายส่วนต่างข้าว-ข้าวโพด ปี 2 ให้เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมปลดล็อคกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ KICK OFF จ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 หรือ ประกันรายได้ข้าวโพดปี2 และมอบแคชเชียร์เช็ค 4 รายและโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร 10 ราย ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประกันรายได้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดและยางพารา นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ปีเต็มปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 2 โดยเกษตรกรได้รับหลักประกัน คือข้อดีของนโยบายประกันรายได้คือแม้ในยามที่พืชเกษตรตกต่ำก็ยังมีรายได้ที่รัฐบาลประกันให้ และปีนี้มาถึงจุดที่รัฐบาลได้ประกันรายได้เกษตร 5 ตัวคือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ข้าวโพดเข้าสู่ปีที่ 2 และกำลังเริ่มต้น KICK OFF เริ่มนับหนึ่งที่จะพิจารณาจ่ายเงินส่วนต่าง


สำหรับปีนี้ ข้าวเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จะจ่ายทุกสัปดาห์และเริ่มจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาเก็บเกี่ยวที่ไปแจ้ง สำหรับข้าวโพดประกันรายได้กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน

ส่วนยางพารา ยางแผ่นชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางข้น กิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท

มันสำปะหลัง ประกันกิโลกรัมละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจะจ่ายวันที่ 1 ธันวาคม2563 ที่จะถึงนี้

ปาล์มน้ำมัน ประกันกิโลกรัมละ 4 บาท แต่ขณะนี้ราคาตลาดสูงกิโลกรัมละ 6-7 บาท จากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยเหลือทำให้ปาล์มราคาดีขึ้น


นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นกองทุน ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ในรัฐบาลชวน 2 (ชวน หลีกภัย) เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร

อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นหนี้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ใช้บุคคลค้ำประกันนั้น ก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูฯไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ เนื่องจากติดข้อกฎหมาย แต่ขณะนี้ได้เข้ามาแก้กฎหมายจบแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ทำให้ต่อไปนี้ กองทุนฟื้นฟูฯสามารถแก้ปัญหาหนี้ให้เกษตรกร ที่ใช้บุคคลค้ำประกันและเป็นหนี้สินส่วนใหญ่ของรายย่อยทั้งประเทศกว่า 400,000 ราย ล่าสุดเข้าไปช่วยเหลือได้ 165,000 รายแล้ว

เกษตรกรที่กำลังจะถูกดำเนินคดี เพราะไปเป็นหนี้สถาบันการเงิน หรือหนี้นายทุน โอนหนี้มาเป็นของกองทุนฟื้นแทน ทางกองทุนฟื้นฟู ก็จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดี จนกว่าจะผ่อนชำระหมดและไม่ยึดที่ดินมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูแล้ว ผ่อนชำระกองทุนฟื้นฟูด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 1% เมื่อผ่อนหมดแล้วกองทุนฟื้นฟูจะคืนโฉนดให้ และวันนี้ มามอบโฉนดคืนให้ทั้งหมด 10 ราย เฉพาะจังหวัดแพร่ จากทั้งหมด 242 ราย และจะซื้อหนี้ อีก 2,582 ราย รวมแล้วมาช่วยจัดการปัญหาหนี้และให้ผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูทั้งหมดเกือบ 3,000 ราย
กำลังโหลดความคิดเห็น...