xs
xsm
sm
md
lg

FTA ดันส่งออกอาหารแช่เย็นแช่แข็ง โตสวนวิกฤติโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย เอฟทีเอ หนุนสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งส่งออกโต สวนวิกฤติโควิด-19 โดย 9 เดือนปีนี้  ส่งออกตลาดโลกขยายตัว 9% ตลาดคู่เอฟทีเอ 13.1% จีนและฮ่องกงตลาดดาวเด่นขยายตัวสูงถึง 41.3% และ 48% หนุนส่งออกประเทศคู่เอฟทีเอ ใช้สิทธิ์ภาษีเป็นศูนย์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 2563 พบว่า การส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งของไทยขยายตัวต่อเนื่อง แม้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไทยส่งออกอาหารแช่เย็นแช่แข็งสู่ตลาดโลก มูลค่า 5,099.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เป็นการส่งออกไปประเทศคู่เอฟทีเอ มูลค่า 4,550.5 ล้านดอลลาร์ฯ คิดเป็น 89.2% ของการส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ขยายตัว 13.1% โดยจีน เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง สัดส่วน 52.5% รองลงมาคือ อาเซียน  13.6% ญี่ปุ่น  12% และฮ่องกง  8.4% 

ตลาดส่งออกที่น่าจับตามองเพราะมีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ จีน ขยายตัว 41.3% และฮ่องกง ขยายตัว 48% 

สินค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น  ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง 13.6% ไก่แช่เย็นแช่แข็ง 21.7% สุกรแช่เย็นแช่แข็ง 640.7% ปูแช่เย็นแช่แข็ง 7.3% และหอยแช่เย็นแช่แข็ง 8.5% 

นางอรมน กล่าวว่า การที่ไทย มีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าสำคัญ 18 ประเทศ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สร้างข้อได้เปรียบด้านราคาให้แก่สินค้าไทย โดยปัจจุบันอาหารแช่เย็นแช่แข็งของไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 8 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไนฯ เมียนมา สิงคโปร์ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องกง

สำหรับอีก 10 ประเทศ ลดภาษีสินค้าส่วนใหญ่เป็นศูนย์แล้ว แต่คงภาษีนำเข้าบางรายการ เช่น เวียดนาม เก็บภาษีไก่แช่เย็นแช่แข็ง 5%  ,ฟิลิปปินส์ เก็บภาษีสุกร เป็ด ไก่ แช่เย็นแช่แข็ง 5%  ,กัมพูชา เก็บภาษีผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง และไก่/เป็ดแช่เย็นแช่แข็ง 5% 

เกาหลีใต้ เก็บภาษีผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง 0-50%และไก่แช่เย็นแช่แข็ง 5-27% ,ญี่ปุ่น เก็บภาษีกล้วย สับปะรด ส้มแช่เย็นแช่แข็ง 0-3.2% และประมงแช่เย็นแช่แข็ง 0-10%  ,อินเดียเก็บภาษีนำเข้าไก่และไข่ไก่แช่เย็นแช่แข็ง 30% ประมงแช่เย็นแช่แข็ง 0-30% ,เปรู เก็บภาษีไก่และสุกรแช่เย็นแช่แข็ง 17% และไข่ไก่แช่เย็นแช่แข็ง 9% และ ชิลี เก็บภาษีไก่/เป็ดแช่เย็นแช่แข็ง 2%

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปตลาดโลก ระหว่างปี 2562 กับปี 2535 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ไทยจะมีเอฟทีเอฉบับแรกกับอาเซียน พบว่า การส่งออกไปยังตลาดโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น 151% ขณะที่การส่งออกไปประเทศคู่เอฟทีเอขยายตัวสูงถึง 227% สำหรับการส่งออกรายตลาดคู่เอฟทีเอเติบโตอย่างน่าพอใจ เช่น อาเซียน ขยายตัว 802% จีน ขยายตัว 678% ญี่ปุ่น ขยายตัว 42% และฮ่องกง ขยายตัว 25 %

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งของไทยท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนทางการค้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยที่มีจุดแข็งด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค มีความหลากหลายด้านอาหารและมีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารออกสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...