xs
xsm
sm
md
lg

ทช.พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน19-22 พ.ย. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท กำหนดแนวทางรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออำนวยความสะดวก ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ทช.กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน 

2. นำเข้าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดในช่วงวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ ARMS ทุกวันก่อนเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป 

3. จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 


4. หน่วยงานที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพานตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ดำเนินการวางแผนคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิม หรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด โดยหากพื้นที่ที่ดำเนินการสามารถปูผิวทางได้ให้ดำเนินการปูผิวทางให้แล้วเสร็จ รวมถึงตีเส้นจราจรชั่วคราว ให้ชัดเจน และไม่ควรเปิดหน้างานทิ้งไว้
4.2 ให้ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง ต่าง ๆ ในพื้นที่บริเวณการก่อสร้างดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

4.3 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการใกล้เคียงให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง
4.4 ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ ของกรมทางหลวงชนบท


ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...