xs
xsm
sm
md
lg

รมต.การค้าอาเซียน-สมาพันธรัฐสวิส ร่วมมือฟื้นศก.จากวิกฤติโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีการค้าอาเซียน-สมาพันธรัฐสวิส ร่วมประชุมไตรภาคีแบบเปิดกว้าง ร่วมมือฟื้นเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 เน้นใช้เทคโนโลยีพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมนวัตกรรมให้ภาคธุรกิจและการมีส่วนร่วมในระบบการค้าดิจิทัล

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมไตรภาคีแบบเปิดกว้างระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน รองประธานคณะมนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส และรัฐมนตรีเศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเป็นครั้งแรก โดยที่ประชุม ร่วมหารือในประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อรับมือกับความท้าทายทางการค้าในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MSMEs เข้าถึงห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และมีส่วนร่วมในระบบการค้าดิจิทัลมากขึ้น 

ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า ไทย ยินดีที่สวิตเซอร์แลนด์ สนับสนุนโครงการของอาเซียน เช่น ความร่วมมือด้านแรงงานผ่านคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยดี รวมทั้งได้แสดงความพร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสมาพันธรัฐสวิสต่อไป


ทั้งนี้ ในปี 2562 สมาพันธรัฐสวิส เป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของอาเซียน มีมูลค่าการค้า 25.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 1.3% ของการค้าทั้งหมดของอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 17 ของไทย มีมูลค่าการค้า 8,922 ล้านดอลลาร์ฯ โดยไทยส่งออกมูลค่า 5,295 ล้านดอลลาร์ฯ และนำเข้ามูลค่า 3,627 ล้านดอลลาร์ฯ

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและชิ้นส่วน รถยนต์และอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง และสินค้านำเข้าสำคัญของไทย เช่น เครื่องประดับ รวมถึงทองคำและเงินแท่ง นาฬิกาและชิ้นส่วน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เนื้อและส่วนต่างๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...