xs
xsm
sm
md
lg

สภาวิศวกร แนะเชื่อมโยงข้อมูลวางท่อส่งก๊าซ รองรับการขยายตัวพื้นที่เมือง หวั่นซ้ำรอย เหตุท่อก๊าซ บางบ่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภาวิศวกร แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงข้อมูลการวางท่อส่งก๊าซและโครงสร้างผังเมืองร่วมกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมืองและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต

คาดการณ์สาเหตุตามหลักวิศวกรรม หลังลงพื้นที่ตรวจสอบท่อส่งก๊าซระเบิด บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ 200 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อาจเกิดจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1. ความเสื่อมของท่อส่งก๊าซ 2. ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นการระเบิด พร้อมย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและติดตั้งทุก ๆ 100 เมตร เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นหรือสัญจรผ่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบท่อส่งแก๊สระเบิด บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ 200 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า สภาวิศวกร ไม่ได้นิ่งนอนใจ รุดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เบื้องต้นคาดการณ์สาเหตุตามหลักวิศวกรรม อาจเกิดจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

1. ความเสื่อมของท่อส่งก๊าซ ซึ่งอาจมีรอยแตก ชำรุดหรือรั่ว

2. ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้น จนให้ท่อส่งก๊าซระเบิดขึ้น อาทิ เครื่องจักร

สำหรับท่อส่งแก๊สดังกล่าว ถูกจัดวางในพื้นที่ที่ปลอดภัย (Right of Way: ROW) อยู่แล้ว ทั้งในแนวทางรถไฟ แนวถนน และแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง

ทั้งนี้ สภาวิศวกร ขอเน้นย้ำถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นหรือสัญจรผ่าน พร้อมทั้งติดตั้งทุก ๆ 100 เมตร

นอกจากนี้ สภาวิศวกร ยังเป็นห่วงถึงมาตรฐานงานออกแบบ ที่จะต้องคำนึงถึงแนวทางการดูแลรักษาเฝ้าระวัง รวมถึงการจัดวางท่อต่าง ๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างผังเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของเขตพื้นที่เมืองอย่างต่อเนื่อง จึงฝากถึงกระทรวงพลังงาน ในเรื่องของการวางผังท่อส่งก๊าซในปัจจุบัน ที่ควรมีข้อมูลอย่างละเอียดและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับและหาแนวทางการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตถึงการขยายเขตพื้นที่เมือง

สภาวิศวกร พร้อมถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

หากประชาชน พบเห็นความไม่ปลอดภัยในงานก่อสร้างหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303
กำลังโหลดความคิดเห็น...