xs
xsm
sm
md
lg

MTL คว้า 2 รางวัลเกียรติยศด้านประกันชีวิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมืองไทยประกันชีวิต(MTL) คว้า 2 รางวัลเกียรติยศแห่งความเชื่อมั่น จาก คปภ. สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 (Prime Minister’s Insurance Awards 2020) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในโอกาสนี้ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับ 2 รางวัลเกียรติยศแห่งความเชื่อมั่น

ประกอบด้วย “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิต ที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ และ“รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562” โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี  

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิต ที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2562” นับเป็นการรับรางวัลเกียรติยศต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4  จากความโดดเด่นด้านการบริหารงานจนทำให้ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่อง 14 ปีซ้อน  ถือเป็นสุดยอดความภาคภูมิใจ  เนื่องจากเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับ

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่มีการบริหารงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นับเป็นการตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง  และมุ่งมั่นสู่บริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เอาประกัน ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ส่วน“รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562” ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยรางวัลนี้ พิจารณาจากคุณสมบัติในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ด้วยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำประกันภัยสำหรับรายย่อย  

นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ นางสาวปิ่นมณี สิทธิหาโคตร ยังได้รับ “รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562” สะท้อนถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่างต่อเนื่องพร้อมการทำผลงานการขายรวมถึงการเข้าอบรมและทำกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่คปภ.กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
กำลังโหลดความคิดเห็น...