xs
xsm
sm
md
lg

"ธรรมนัส"ควง"นฤมล"มอบสปก.4-01พบแรงงานภาคเกษตร บึงกาฬ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ธรรมนัส" ควง"นฤมล" ลงพื้นที่มอบส.ป.ก. 4-01ให้เกษตรกร และพบปะแรงงานภาคเกษตร จ.บึงกาฬ

วันนี้(3 ต.ค.63)​ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จำกัด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะเกษตรกรและร่วมมอบเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ก่อนจะ ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรในพื้นที่


ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายเร่งรัดให้มีการออกหนังสืออนุญาต (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในวันนี้มีความยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรอำเภอเซกา จำนวน 150 ราย 178 แปลง เนื้อที่ 1,010-0-77 ไร่ เป็นทั้งแปลงเกษตรกรรม และแปลงชุมชน เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จะทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมปัจจัยการผลิตอีกด้วย

หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมแรงงานสัญจรประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 5 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และให้บริการภารกิจของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคการเกษตร ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...