xs
xsm
sm
md
lg

MTLตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคม จัดเมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคม จัดโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย “สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์หมึกหอม” สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย “สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์หมึกหอม” ซึ่งเป็นการต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจาก จ.นครศรีธรรมราช และจ.ชุมพร โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันระหว่างชาวประมงจาก 6 หมู่บ้านในอำเภอทับสะแก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำประมงเชิงอนุรักษ์ และได้เปิดเป็น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มประมงชุมชนบ้านโคกตาหอม ให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์หมึกหอม

โดยมีหลักการ ดังนี้ 1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม ให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตามแนวทางการทำประมงพื้นบ้าน

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มชุมชนประมงแห่งนี้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำชุมชนซึ่งเปิดโอกาสให้ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จริง
3.เพื่อดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกันจัดทำกิจกรรมซั้งบ้านปลา (ซั้ง) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง โดยจะส่งผลดีให้กับชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังวางแนวทางอนุรักษ์พันธุ์หมึกหอม ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ เก็บไข่หมึกที่ติดอวนลากของชาวประมงนำมาเลี้ยงเพื่อทำการอนุบาล จนเป็นตัวอ่อนที่สามารถเติบโตได้ต่อไป  หลังจากนั้นนำลูกหมึกหอม ไปปล่อยกลับคืนสู่ทะเล ขณะเดียวกันได้มอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลต่อไป โดยมีนายเกริกเกียรติ ลาภอาภารัตน์ ประธานองค์กรชุมชนประมงบ้านโคกตาหอม เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งได้ร่วมกันปล่อยลูกหมึกหอม หอยหวาน และปูม้า สู่ท้องทะเลเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ลูกหมึกหอม หอยหวาน และปูม้า ให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทย 

นายสาระ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต โดยมุ่งหวังพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน และคาดหวังให้การลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยฟื้นฟู  พัฒนา ต่อยอดการอนุรักษ์ นำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ให้กลับมามีศักยภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...