xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" ย้ำสธ.พร้อมเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพม็อบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุทิน ชาญวีรกูล เผยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเปิดศูนย์บริการตรวจป้องกันโควิด-19และ รับมือเหตุฉุกเฉินของผู้ชุมนุม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ในการรับมือการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 19-20 กันยายนนี้ ว่า

ได้สั่งการให้นำระบบด้านการบริหารงานด้านสาธารณสุข ในสภาวะฉุกเฉิน มาบูรณาการใช้ใหม่ ซึ่งระบบ และแผนงานต่างๆ มีอยู่แล้ว ที่ผ่านมา ใช้จัดการภาวะวิกฤติโรคระบาด และภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คราวนี้ นำมาใช้ดูแลการชุมนุม ทั้งเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดูแลผู้ชุมนุมที่มีโรคประจำตัว ซึ่งอาจจะกำเริบขึ้นมา และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ในทางปฏิบัติ ทางกระทรวงจะเข้าไปตั้งจุดคัดกรองตามจุดต่างๆ ที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นจุดปฐมพยาบาลด้วย มีเตรียมหน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้ชุมนุม พร้อมกันนั้น ยังได้วางระบบขนส่งผู้ป่วย และได้ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงไว้แล้ว

การเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามหลักสุขภาพ ที่พยายามทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 และให้มีความพร้อม ในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ชุมนุม สวมใส่หน้ากากขณะร่วมกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19
กำลังโหลดความคิดเห็น...