xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.พอใจ Fin.ดี We Can Do!!! ช่วยปลูกฝังวินัยการเงินเด็กไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ให้บริหารจัดการ ทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 แก่ตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัลจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีคณะนักเรียนและอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมงาน

โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 ได้รับความสนใจจาก 116 วิทยาลัย 44 จังหวัดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นวิทยาลัยในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมจำนวน 29 วิทยาลัย

มี 3 วิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ (กรุงเทพฯ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ (กรุงเทพฯ) และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา โปลีเทคนิค (จ.ราชบุรี)

นายวิรไท กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นของโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ในปี 2561 ธปท. ได้ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิปิดทองหลังพระ เพื่อเดินหน้าขยายผลโครงการ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในเชิงป้องกันให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษาที่เป็นนักคิด นักปฏิบัติ ให้มีทักษะทางการเงินซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง และสามารถก้าวผ่านความท้าทายในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ธปท. จะยังคงขับเคลื่อนการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนอาชีวะผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ มีวินัยทางการเงิน ส่งต่อแรงบันดาลใจและแนวคิดในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชนรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มั่นคง อันนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...