xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายต้านพนันร้องสภาฯเร่งแก้ไขปัญหาบ่อนและพนันออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือข่ายต่อต้านการพนัน เสนอ กมธ.แก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ ชี้ปัจจุบันกฎหมายล้าสมัย ต้องยกการรู้เท่าทันภัยพนันเป็นวาระแห่งชาติ

ที่รัฐสภา ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ ในคณะกรรมาธิการ หรือ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และนายศาสตรา ศรีปาน โฆษกคณะทำงานฯ รับยื่นหนังสือจาก นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก รองประธานมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายต่อต้านการพนัน นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม และ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

โดย ร.ต.อ.อรุณ กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ อาทิ การแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งมีความล้าสมัยและไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการกำหนดคำนิยามการพนันที่ถูกต้อง ชัดเจน การเพิ่มโทษแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การตั้งคณะกรรมการ การพนันระดับชาติ การตั้งกองทุนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการพนัน การกำหนดแนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยการพนัน การยกวาระการรู้เท่าทันภัยพนันขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ การดำเนินคดีกับผู้ที่โฆษณาชักชวนเล่นการพนันและขยายผลการจับกุมไปยังแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นผู้จ้างวานให้กระทำผิด การตั้งคณะทำงานเพื่อปราบปรามการพนันออนไลน์ รวมทั้งขอให้สภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ให้เท่าทันภัยพนัน การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขและป้องปราม เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการพนันในสังคมไทยให้น้อยที่สุด


ทั้งนี้ คณะ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์เป็นอย่างมาก จึงได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ผู้ยื่นหนังสือทั้ง 3 คณะ ได้เสนอมานี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาศึกษาของคณะทำงานฯ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...