xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.แจงโทษ "ฉีดให้ฝ่อ" ชั่วคราวป้องกันทำผิดซ้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษก กมธ.เผยแนวทางลงโทษผู้กระทำผิดข่มขืน เป็นการลงโทษฉีดให้ฝ่อชั่วคราวิหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันกระทำความผิดซ้ำ

ที่รัฐสภา น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ หรือ กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ กล่าวถึงรายงานของ กมธ. ที่รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า จากข้อเสนอให้มีการฉีดอวัยวะเพศผู้ที่กระทำความผิดคดีข่มขืน ด้วยการฉีดให้ฝ่อ ไม่ได้เป็นการฉีดถาวร แต่มีระยะเวลาที่ต้องฉีดทุก 3 เดือน  ซึ่งในส่วนนี้จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเป็นโทษ หรือบำบัด และหาวิธีการรักษาว่าจะทำอย่างไรให้เป็นการรักษาระยะยาว  ซึ่งจะเป็นการฉีดหลังพ้นโทษออกมา เช่น กรณีผู้พ้นโทษออกมาแล้วกลับมาทำผิดซ้ำอีก

อย่างไรก็ตาม กมธ.ไม่ได้เสนอให้ฉีดเพื่อลดฮอร์โมนอย่างเดียว แต่มีการลงทะเบียนติดตามความผิด เพื่อติดตามดูคนที่มีความเสี่ยงที่จะทำผิดซ้ำอีก  แต่ก็ต้องดูในเรื่องของสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปด้วย  ส่วนการนำไปสู่การลงโทษด้วยวิธีดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ลงในรายละเอียด แต่มีข้อสังเหตุ 3 ประเด็นคือ 1.การเก็บดีเอ็นเอของผู้กระทำความผิด 2. การลงทะเบียนผู้กระทำความผิด และ 3.การใช้ฮอร์โมน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยที่ต้องศึกษามากกว่านี้  และแต่ละกระทรวงควรนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการลงโทษ ซึ่ง กมธ. มองว่าควรเป็นส่วนของผู้กระทำความผิดที่ดูแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และกระทำการข่มขืนซ้ำซาก กฎหมายนี้จึงครอบคลุมทุกเพศ ทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงที่ถูกกระทำ แต่รวมไปถึงเพศอื่นที่ถูกล่อลวงด้วย

ส่วนผู้หญิงที่กระทำความผิดจะต้องถูกฉีดลดฮอร์โมนด้วยหรือไม่นั้น เรายังไม่ได้ศึกษาว่าเพศไหน อย่างไร แต่ที่ผ่านมาในต่างประเทศจะเป็นเฉพาะเพศชาย นอกจากนี้กรณีมีการข่มขืนศพ จะต้องมีการฉีดด้วยหรือไม่นั้น ในชั้น กมธ. ไม่ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้ ซึ่งเราศึกษาในส่วนของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของศพ  เราเน้นว่าจะทำอย่างไรให้สังคมปลอดภัย เกิดการป้องกัน  และแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...