xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคม พอใจภาพรวมสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด 24 - 28 ก.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงคมนาคม รายงานสรุปสถานการณ์ผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2563 สามารถจัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 8.8 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 1.26% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออก กรุงเทพฯ 13.3 ล้านคัน ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จำนวน 431 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บ 345 คน สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2563 โดยสรุปข้อมูลจากช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 5 วัน พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 8,821,644 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการณ์ 1.26%

มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 13,309,462 คัน ต่ำกว่าประมาณการณ์ 12.24%

โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 12,570,256 คัน

ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 431 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บ 345 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 71.69%

สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่จังหวัดชลบุรี มากที่สุดจำนวน 35 ครั้ง

สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้องจำนวน 122 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 41 คน เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุดจำนวน 13 ครั้ง

ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางรถไฟ 3 ครั้ง, มีผู้เสียชีวิต 2 คน จากเหตุรถไฟชนยานพาหนะช่วงสถานีรถไฟนาทา จังหวัดหนองคาย มีผู้เสียชีวิต 1 คน

เหตุผู้โดยสารพลัดตกรถไฟเส้นทางกรุงเทพ – หัวหิน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เสียชีวิต 1 คน

ส่วนเหตุรถไฟเส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโก-ลก ชนยานพาหนะบริเวณสถานีรถไฟควนหินมุ้ย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขณะที่รูปแบบการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการอย่างดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...