xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คมนาคมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน”กระทรวงคมนาคม จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

การจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรออนไลน์ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้ต้นโพธิ์ทอง

ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าของ “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” อาคารจัตุรมุขโถงทรงไทย ที่มีหน้าบันแต่ละด้านประดับเป็นลวดลายที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์แห่งราชสกุล “มหิดล”

ภายในนิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่มีต่อกระทรวงคมนาคมอย่างใหญ่หลวง โดยทรงวางรากฐานและพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยตลอดมา

โดยจัดแสดงนิทรรศการย่อย แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ “พระทศมราชาใต้พระมหาเศวตฉัตร” “พระราชจริยวัตรงดงามด้วยพระเมตตา” “องค์จอมทัพผู้กล้าแห่งจอมทัพไทย” “ทรงพระปรีชาเกรียงไกรในด้านการบิน”
“ทรงเป็นขวัญแผ่นดินด้านสาธารณสุข” “ทรงใส่พระราชหฤทัยส่งเสริมทุกกรณียกิจ” “ทรงอนุรักษ์สรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

“ทรงพร้อมผดุงศิลปวัฒนธรรมให้ยืนนาน” “ทรงสืบสานโครงการพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช” และ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

นอกจากนี้ ยังประดับตกแตงบริเวณโดยรอบดวย “รูปสัตว์หิมพานต” อย่างวิจิตรตระการตา

ส่วนด้านหน้าของกระทรวงฯ มีการประดับไฟตกแต่งและกำแพงเมืองจำลองกรุงรัตนโกสินทร์
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปกรรม “จารึกวัดโพธิ์” ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามด้วยภาพสัตว์หิมพานต์ และลวดลายโบราณ ซึ่งสามารถสแกน “QR Code” เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหิมพานต์แต่ละชนิด ควบคู่กับข้อมูลเบื้องต้นโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น

สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 (แม่น้ำเมย/ตองยิน) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, สายบางปะอิน - นครราชสีมา

ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก ,การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง, การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานขอนแก่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและภาพลงโทรศัพท์มือถือได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...