xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ เร่งแก้ปัญหาใช้ประโยชน์ที่ดินเอกสารสิทธิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กมธ.ศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ปัญหาที่ดิน เพื่อลดความเดือดร้อนประชาชน

ที่รัฐสภา นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน คนที่หนึ่ง และประธานคณะทำงานภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก แถลงข่าวถึงผลการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ว่า จากการลงพื้นที่ ได้พบปัญหาต่างๆ คือ ใน จ.สมุทรปราการ พบปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งพังซึ่งเป็นที่ดินของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในท้องที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ขณะที่ใน จ.ฉะเชิงเทรา พบสภาพปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กับที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ซึ่งเกษตรกรผู้ครอบครองได้ใช้สิทธิปลูกพืชเศรษฐกิจโดยการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเมื่อถึงเวลาชำระหนี้ เกษตรกรมีความประสงค์ตัดพืชเศรษฐกิจไปจำหน่าย แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ทำการห้ามไว้โดยแจ้งว่าไม่สามารถตัดได้ และจะดำเนินคดีกับเกษตรกร จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถทำประโยชน์ในพื้นที่ได้


นอกจากนี้ ยังพบปัญหามากมายในทุกจังหวัดที่ได้ลงพื้นที่ อาทิ ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน การไม่มีเอกสารสิทธิ ปัญหาแนวเขตป่าไม้ไม่ชัดเจนทำให้การวัดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐได้ขนาดเท่ากันแต่พื้นที่ไม่ตรงกัน ปัญหาที่ดินของประชาชนส่วนหนึ่งอยู่ในเขตที่ราชพัสดุไม่สามารถออกโฉนดได้ ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ กมธ. เห็นว่าควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของประชาชนมาพูดคุยและทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยกมธ. จะเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...