xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯเดินสายลงพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ให้ดีพร้อมทันที 90 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรม ฟื้นฟูประเทศด้วยการอัพเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย เตรียมลงพื้นที่ จ.ชลบุรี 17 มิ.ย. เพื่อรับฟังปัญหา เร่งรัดมาตรฐานฟื้นฟูให้ดีพร้อมทันที 90 วัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา และสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูสู่ เกษตรอุตสาหกรรม ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกระบวนการพัฒนาภาคการเกษตร เน้นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยจะนำร่องที่ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

นายสุริยะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เน้นสื่อสาร 3 ภารกิจหลัก คือ การรับทราบสภาพปัญหาจริงของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อการวางแผนฟื้นฟูให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ,การมอบแนวทางเพื่อการพัฒนาเกษตรวิถีดั้งเดิมไปสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และ การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรและองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เตรียมพร้อมรองรับดีมานด์ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับมาตรการฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรม ให้ดีพร้อมใน 90 วัน ของ กสอ. มีแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ, การใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภาพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สู่ระบบสมาร์ทฟาร์มมิ่ง เพื่อการ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” สู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อม
กำลังโหลดความคิดเห็น...