xs
xsm
sm
md
lg

ธนารักษ์ ร่วม ธพส.,ธอส.ขานรับนโยบายสานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วไทยเริ่ม 15 มิ.ย. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมธนารักษ์ สนองนโยบายรัฐบาล จับมือ ธพส.และธอส.มอบอาหารกล่องแจกจ่ายชชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID ทั่วประเทศ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยร่วมมือกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ทั่วประเทศ

และให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในแต่ละจังหวัดจัดอาหารกล่องแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และกลุ่มผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับจากผลกระทบมสโดยตลอด ด้วยการมอบสิ่งของ เช่น อาหารกลางวัน น้ำดื่ม และ แอลกอฮอลล์ 75% (สำหรับทำความสะอาด) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 37 วัน รวมมอบสิ่งของทั้งสิ้น 27,675 ชุด

นอกจากนี้ ยังได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับชุมชนที่เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวน 11 ชุมชน 1,733 ครัวเรือน รวมทั้งการมอบตู้ปันสุข ภายใต้กิจกรรม “ธนารักษ์ปันสุข” สำหรับแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์, บริเวณหน้าโรงกษาปณ์ รังสิต และบริเวณชุมชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 4 ชุมชน

ส่วนโครงการล่าสุด ที่จะ มอบอาหารกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเสริมสภาพคล่องทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชนให้สามารถดำเนินวิถีชีวิตประจำวันต่อไป และช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในชุมชนด้วยมาตรการการช่วยเหลือของกรมธนารักษ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน

นอกจากการมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้แล้ว โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลงบ้างแล้ว กรมธนารักษ์จะนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาเป็นสถานที่สำหรับประชุมและเป็นตลาดแห่งใหม่ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติม และขยายวันจัดตลาดในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีช่องทางนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา รวมถึงสนับสนุนทำให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...