xs
xsm
sm
md
lg

สหภาพฯกทท.เสนอตั้งเจ้าภาพร่วมบริหารจัดการท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าพบ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าพบ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการเข้าบริหารและประกอบการท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมี นายพีระพล ถาวรศุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ นายศักดิ์ชาย กุลสนั่น ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

ตามที่ ครม. ได้มีมติให้กระทรวงฯ มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เข้าบริหารและประกอบการท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด นั้น

สหภาพฯ กทท. มีข้อกังวลในด้านต่าง ๆ ทั้งข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ภาระการลงทุนของ กทท. และฐานลูกค้าของท่าเรือเอกชนในพื้นที่

สหภาพฯ กทท. ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ให้ข้อเสนอแนะการแบ่งเบาภาระในการเข้าบริหารและประกอบการท่าเรือของ กทท. โดยให้มีเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบในการพัฒนาเป็นท่าเรือท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเป็นท่าเทียบเรือประมง หรือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่เช่าประกอบการ

ทางด้านนายอธิรัฐ มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการเข้าบริหารและประกอบการของ กทท. และมอบให้ กทท. นำข้อเสนอแนะของสหภาพฯ กทท. ไปพิจารณา รวมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...