xs
xsm
sm
md
lg

คลัง เคาะแผนเยียวยาเกษตรกรใบยาสูบ มิ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการคลัง เร่งรัดกรมสรรพสามิต หามาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายนนี้ ก่อนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ที่ปรับเพิ่มขึ้น 40% จะมีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2563 และเตรียมความพร้อมศึกษากฎหมายเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์เป็นพืชทดแทน เหตุเป็นโครงสร้างการเพาะปลูกและการรับซื้อ ที่ใกล้เคียงกับการปลูกใบยาสูบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือ ได้เข้าพบเพื่อขอให้กระทรวงการคลังออกมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการที่กรมสรรพสามิต มีแผนปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ขึ้น 40% ที่จะมีผลเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิต เร่งหามาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับภาษีเพิ่มขึ้น และยังประสบปัญหากับภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดว่าแนวทางนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อกำหนดกรอบการช่วยเหลือที่ชัดเจน ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการที่ไทยต้องดำเนินตามเงื่อนไขขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO โดยการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบและบุหรี่ ซึ่งมีผลต่อโควต้าการรับซื้อใบยาสูบลดลง ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องหาแนวทางการส่งเสริมพืชทดแทนในการเพาะปลูก อาจมีความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเพาะปลูกกัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์ เนื่องจากมีโครงสร้างการเพาะปลูกและการรับซื้อใกล้เคียงกับใบยาสูบ ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจ ทั้งการเพาะปลูกแบบระบบควบคุมอยู่แล้ว

นอกจากนี้ จะศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกใบยาสูบมาปลูกกัญชาทดแทน ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข องค์กรเภสัชกรรม ก่อนจะออกมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบทั่วประเทศต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...