xs
xsm
sm
md
lg

สรส.ตั้งคณะทำงาน เกาะติดการฟื้นฟู THAI

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ตั้งคณะทำงานคู่ขนานรัฐบาล ติดตามกระบวนการฟื้นฟูการบินไทย

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 โดยมีสาระสำคัญ คือ สรส.เชิญประธานสหภาพแรงงานองค์กรสมาชิกทุกแห่ง , ที่ปรึกษา และคนการบินไทย มาร่วมหารือเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุม มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า “ไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการฟื้นฟู การบินไทย ของรัฐบาล” เพราะการฟื้นฟูนั้น ไม่ได้เริ่มที่การค้นหาความจริงและการทำความจริงให้ปรากฏ

สรส.ระบุว่า ปัญหาที่แท้จริงของบริษัทการบินไทย คือ การทุจริตของนักการเมืองและผู้บริหาร ทั้งทุจริตเชิงนโยบายและการบริหารงานในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น จัดซื้อเครื่องบิน ,การเปลี่ยนเครื่องยนต์, การให้ผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ,การตั้งบริษัทลูกเพื่อแข่งขันในสายการบินต้นทุนต่ำ แต่สุดท้ายมาจบลงที่การลดเงินเดือน ใส่ร้ายพนักงานที่ตั้งใจทำงานและยุบสหภาพแรงงาน จึงไม่อาจไว้วางใจและยอมรับได้

ที่ประชุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ จะต่อสู้ร่วมกันจนถึงที่สุด เพื่อให้บริษัทการบินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติต่อไป และได้ตั้ง “คณะทำงานฟื้นฟูการบินไทย” ประกอบด้วย ประธานสหภาพแรงงานองค์กรสมาชิกของ สรส. และคนการบินไทย ที่ยังมีจิตใจต่อสู้ โดยมีเลขาธิการ สรส. เป็นประธานคณะทำงาน และจะเชิญภาคีแนวร่วมพันธมิตร ทั้งที่เป็นองค์กรภาคประชาชน ,องค์การแรงงาน, นักวิชาการ ที่ยังรักหวงแหนการบินไทยสายการบินแห่งชาติ วางแนวทางขับเคลื่อนคู่ขนานกับรัฐบาล โดยจะแถลงให้ทราบการดำเนินงานเป็นระยะ
กำลังโหลดความคิดเห็น...