xs
xsm
sm
md
lg

สว.โอนเงินงบประมาณปี 63 คืนรัฐเกือบ 100 ล้าน หวังเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วุฒิสภามอบเงิน 10 ล้านบาท ให้มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมโอนเงินงบประมาณปี 2563 คืนรัฐเกือบ 100 ล้านบาท หวังช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายคํานูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา เปิดเผยถึงผลการประชุมที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการมอบเงินของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด – 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) มูลนิธิชัยพัฒนา และจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาแนวทางจัดการเงินที่ได้รับบริจาคในส่วนที่นอกเหนือจากจํานวนข้างต้นว่า สมควรมอบให้แก่หน่วยงานใดเป็นการเพิ่มเติม หรืออาจพิจารณาให้จัดทําโครงการขอวุฒิสภาเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในโอกาสถัดไป

ขณะเดียวกัน สมาชิกวุฒิสภาห่วงใยถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้ร่วมแรงร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อาทิ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ , เจลแอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย , อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (face shield) ตลอดจนเครื่องอุปโภค – บริโภคแก่พี่น้องประชาชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านในการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าไทย มอบครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากส.ว.ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ก็ยังให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและแนวทางการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนและทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง

นายคำนูณ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่เสนอร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งโอนเงินคืน จำนวน 93.3 ล้านบาท หรือ 25% ของวงเงินคงเหลือซึ่งคือจำนวน 360 ล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้ คืนจากค่าใช้โควิด-19จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศของกรรมาธิการ 67.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติไปเยือนและรับของแขกต่างประเทศ จำนวน 24.8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการกับต่างประเทศ 1 ล้านบาท

สำหรับการเตรียมการประชุมวุฒิสภาเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 ว่า ต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการประชุม วุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ทำความสะอาดห้องประชุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดผังที่นั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing จัดตรวจวัดอุณหภูมิ แจกหน้ากาก อนามัย และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
กำลังโหลดความคิดเห็น...