xs
xsm
sm
md
lg

สมคิด"ชงมาตรการเยียวยา กระตุ้นศก.ระยะ 3 เข้าครม.นัดพิเศษ 3 เม.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จับตา ครม.นัดพิเศษ 3 เม.ย. ถกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่ 3 ครอบคลุมทุกกลุ่ม ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ คาดว่า จะเยียวยาผลกระทบโควิด และพยุงภาวะเศรษฐกิจไทยได้อีก 6 เดือน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับ กระทรวงการคลัง ,ธนาคารแห่งประเทศไทย ,สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ เห็นตรงกันต้องเร่งออกมาตราการดูแลเศรษฐกิจชุดที่ 3 ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งประชาชน และกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ รวมทั้งมาตรการดูแลเสถียรภาพตลาดเงิน ตลาดทุน

โดยจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่ 3 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วาระพิเศษพิจารณาวันที่3 เมษายนนี้ เพื่อให้เห็นชอบในหลักการว่า มาตรการชุดนี้ จะเข้ามาดูแลในส่วนใดบ้าง, ใช้งบประมาณเท่าใด และการจัดหาแหล่งเงิน ซึ่งจะมีทั้งการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในการจัดหาแหล่งเงิน นำมาใช้ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่

นายสมคิด กล่าวว่า หาก ครม.วาระพิเศษ เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดนี้ จะสามารถดูแลเศรษฐกิจไทยได้อีก 6 เดือน ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือ ,ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดต่อไป และจะยังรักษาสถานะการจ้างงานไว้ได้

นอกจากนี้เสถียรภาพด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ก็จะมีความมั่นคง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลมองไปข้างหน้า เป็นการเตรียมพร้อมไว้ ซึ่งหาก ครม.วาระพิเศษเห็นชอบในหลักการแล้ว จากนั้น จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. ชุดใหญ่ พิจารณารายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 7 เมษายนนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...