xs
xsm
sm
md
lg

ฉะเชิงเทราประกาศพื้นที่ควบคุมโควิด - 19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประกาศให้พื้นที่บ้านโป่ง เป็นพื้นที่ควบคุม พร้อมตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิค 19


วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุม โดยให้พื้นที่บ้านโป่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต เป็นพื้นที่ควบคุม พร้อมมีคำสั่งมอบหมายภารกิจและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์


นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโควิค 19 ในพื้นที่ดังกล่าว


โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 14 วัน หากมีความจำเป็นต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และหากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค 19 ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทราโควิด 19 สายด่วน 094-7922525 และ038-511208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...