xs
xsm
sm
md
lg

CPN ปรับเวลาเปิด-ปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 เริ่ม 21 มี.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ได้ส่งสาส์นจากซีอีโอ ระบุว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการป้องกันด้านต่างๆ อย่างสุดความสามารถ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีมาตรการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานคู่ค้า และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้ ดังต่อไปนี้


1. ห่วงใยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภายในศูนย์การค้าให้รัดกุมสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่ยกระดับขึ้น

บริษัทฯ ยังคงเน้นในเรื่องสุขลักษณะของสถานที่และการปฏิบัติของพนักงานที่ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าในการดูแลและคัดกรองพนักงานที่ทำงานในร้านค้า และศูนย์การค้า การทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งสถานที่หลังเวลาดำเนินการเป็นประจำ รวมทั้งการกำหนดระยะห่าง (Social Distancing) ในศูนย์การค้า

2. ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเช่าของร้านค้า เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

เพื่อเป็นส่วนช่วยในการจำกัดเวลาการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนจำนวนมาก และลดภาระให้กับร้านค้าในช่วงที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับลดเวลาทำการของศูนย์การค้าฯให้สั้นลง โดยยังสามารถให้บริการกับลูกค้าทั่วไปได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตามเวลาที่ต้องการใช้บริการในช่วงปกติ ทางศูนย์การค้าจึงขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. สำหรับเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล วิลเลจ รวม 24 สาขา

เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์เปิดบริการ 11.00 น. – 20.00 น.

2. สำหรับเซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า & เฟสติวัล, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รวม 4 สาขา
วันจันทร์-พฤหัสบดี
เปิดบริการ 11.00 น. – 20.00 น.

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดบริการ 11.00 น. – 22.00 น.

3. สำหรับเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา บางนา และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ รวม 5 สาขา

โดยวันจันทร์-พฤหัสบดี
เปิดบริการ 11.00 น. – 20.00 น.

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดบริการ 11.00 น. – 21.00 น.

สำหรับ “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์” เปิดให้บริการตามเวลาปกติของแต่ละสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าที่จำเป็น

การให้การช่วยเหลือร้านค้าภายในศูนย์การค้าด้วยการให้ส่วนลดค่าเช่าของแต่ละร้านค้าตามความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบในแต่ละศูนย์การค้าและในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ 10-50% โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีร้านค้าทั้งรายใหญ่และรายเล็กเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ที่จะต้องให้การดูแลอย่างทั่วถึง

3. ดูแลเอาใจใส่พนักงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และหาแนวทางรักษาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในด้านความปลอดภัยของพนักงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีมาตรการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การประชุมกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอก การเดินทาง รวมถึงการลดความหนาแน่นในสถานที่ทำงาน โดยการทำงานที่บ้านและการทำงานแยกสถานที่ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการดำเนินงาน และยังได้จัดทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและทันท่วงที ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยังได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้บริการที่ดีและปลอดภัยกับคู่ค้า ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายทุกด้านในทุกระดับขององค์กร พร้อมกับหาแนวทางบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีที่สุดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป

4.ดูแลทุกภาคส่วน เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชิดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประชาชนทั่วไป และคู่ค้าของบริษัทฯ ให้สามารถมาใช้บริการและมีการดำเนินการธุรกิจในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นปกติได้ รวมถึงปรับพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็นช่องทางช่วยเหลือเกษตรกร และกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในช่วงวิกฤตนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...